85 ton feestafval

Tijdens de 43ste editie van de Lokerse Feestweek is 84,73 ton afval opgehaald. Dat is een stijging van 7,6 ton afval tegenover vorig jaar. "De Lokerse Feesten evenaarden hun bezoekersaantal van vorig jaar en de Fonnefeesten braken op menig avond records. De afvalcijfers liggen in de lijn van die hogere opkomst", zegt Annick Maes, communicatieverantwoordelijke van IDM.

Een ton minder

"Opmerkelijk is dat de stijging vooral afval betreft dat in de containers werd gegooid. Het afval dat op de grond terechtkwam en door de stadsdiensten werd opgeveegd, is quasi gelijk aan vorig jaar. Er staan dan ook heel wat afvalcontainers in de feestenzone, in totaal meer dan 500. De stijging van het afval in de containers merken we vooral op bij de Lokerse- en de Fonnefeesten, op de kermis werd daarentegen één ton minder verzameld. Er was dit jaar vooral veel meer glas, een stijging met twee ton verdeeld over de Fonnefeesten en de Lokerse Feesten. Op de Lokerse Feesten zamelden ze ook heel wat meer plastic folies in, een drievoud van vorig jaar, bijna 1.500 kilogram. Ook het PMD kende een stijging, maar in deze containers slipt vaak iets verkeerd, waardoor niet alles kan worden gerecycleerd. De wegwerpbekers die apart konden ingezameld worden, bleven steken op 800 kilogram, maar waren van bedenkelijke kwaliteit, hier is zeker nog verbetering mogelijk. Het gemiddelde recyclagepercentage lag deze editie iets hoger. Van de 84,7 ton afval kon bijna twintig ton gerecycleerd worden, zo'n 23 procent. In 2016 was dit nog 21 procent", besluit Maes. (YDS)