"Vrezen voor ongeval als er niks verandert"

BUURTBEWONERS EN CHAUFFEURS HEKELEN VEILIGHEID WERKEN N47

Sinds de start van de werken is het aan de afrit naar Zele tijdens de spits schuiven tot op de E17.
Foto Yannick De Spiegeleir Sinds de start van de werken is het aan de afrit naar Zele tijdens de spits schuiven tot op de E17.
De kritiek op de aanpak van de grootschalige wegenwerken op de N47 tussen Lokeren en Zele zwelt aan. Weggebruikers hekelen de gevaarlijke toestand op de afrit van de E17 naar Zele en bewoners van de omliggende woonwijk in Lokeren vragen maatregelen om de snelheid van het sluipverkeer in hun straten te beperken.

De ingrijpende heraanleg van de N47 is zoals verwacht geen lachertje voor wie er dagelijks de spits moet trotseren of er in de omgeving woont. Zowel automobilisten als het buurtcomité vragen aanpassingen van de signalisatie op de gewestweg en in de omliggende woonstraten om de veiligheid van weggebruikers en omwonenden te verhogen.


Zo stijgt op sociale media het ongenoegen over de filevorming op de afrit van de E17 richting Zele.


"'s Avonds moet ik aanschuiven vanop 800 meter voor de afrit op de smalle pechstrook. Dit terwijl er vrachtwagens voorbij razen: een levensgevaarlijke situatie. Ik vrees voor een ernstig ongeval als er niet wordt ingegrepen", klaagt een Zelenaar aan. "Men zou deze file kunnen verhelpen door een extra rijstrook te creëren beneden aan een afrit."

Extra rijstrook

Bij het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) bevestigen dat ze op de hoogte zijn van het probleem.


"We hebben de suggestie voor een extra rijstrook ontvangen. Deze wordt in overweging genomen", zegt Sylvie Syryn van AWV.


Ze benadrukt dat de werfindeling tot stand is gekomen voor de werken in overleg met de politie en de gemeentebesturen. "Ook tijdens de werken volgen we de situatie nauw op. Zo zijn er al extra filewaarschuwingsborden op de E17 geplaatst en we vragen de mensen ook met aandrang om extra waakzaam te zijn voor de verkeerssituatie ter hoogte van de N47."


Niet alleen de weggebruikers op de N47, maar ook de omwonenden voelen de effecten van de grootschalige werken.

Snelheidsmeters

"We beleven hier dagelijks onveilige situaties in onze straten. We zouden hier graag meer snelheidsmeters zien op de buurtwegen die nu het sluipverkeer bedienen", zegt Bert Boone, namens het buurtcomité N47. Ze nemen alvast zelf het voortouw door een samenwerking met basisschool Bengel. "We gaan groene 'Victors' langs de weg plaatsen: kleine verkeersmannetjes die oproepen om trager te rijden. Buurtbewoners gaan zelf zorg dragen voor de plaatsing van de mannetjes die geregeld van locatie gaan veranderen om gewenning bij de bestuurders te voorkomen."


Om de Victors betaald te krijgen doet het buurtcomité N47 een financiële steunactie bij de buurt. Met een infostand op het Bengelfeest aanstaande zaterdag en op de Waterwijkfeesten op zondag 11 juni kunnen burgers zich informeren en vrijwillige bijdragen storten om de acties voort te zetten.