Van Acker (N-VA) vraagt aandacht voor strijd tegen drugs: “Stel drugspreventieambtenaar aan”

Ook in Lokeren duiken gebruikte slagroomcapsules steeds vaker op als zwerfvuil.
Geert De Rycke Ook in Lokeren duiken gebruikte slagroomcapsules steeds vaker op als zwerfvuil.
Op de jongste gemeenteraad interpelleerde Sylvie Van Acker (N-VA) de stad over haar aanpak van de drugsproblematiek.

“Eén van de hardnekkigste probleemfenomenen in onze maatschappij zijn drugs in al zijn vormen. De wetgeving loopt vaak achter de nieuwe evoluties aan maar met de aanpassing van het politiereglement zal nu ook misbruik van slagroomcapsules kunnen ingedijkt worden. Zeker een stap in de goede richting”, stelt Van Acker.

Toch pleit ze bij de stad voor extra maatrelen. “Kan er een drugspreventieambtenaar ingezet worden die vanuit de stad en samen met de politie verschillende overlegplatforms coördineert en bijstaat”, vraagt Van Acker zich af en ze pleit ook voor een algemeen drugsbeleidsplan en buurtgebonden aanpak. “Het drugsprobleem is in sommige buurten namelijk meer aanwezig dan in andere. Ik denk dan voornamelijk aan achtergelaten slagroomcapsules en zwerfspuiten.”

Drugpunt

Bevoegd schepen Nina Van der Sypt (CD&V) laat weten dat de stad reeds samenwerkt met Berlare en Zele voor drugpreventie onder de noemer ‘Drugpunt’. “Via preventie informeert en sensibiliseert het specifieke doelgroepen om meer vaardigheden en weerbaarheid te ontwikkelen. Via vroeginterventie wil drugpunt begeleiding aanbieden aan beginnende gebruikers met bijzondere aandacht voor de vertrouwelijkheid.De einddoelstelling is bij vroeginterventie dezelfde als bij preventie, namelijk het stimuleren van een verantwoorde en kritische omgang met genotsmiddelen”, verduidelijkt Van der Sypt.

Lachgas meer en meer een probleem

Vier keer per jaar vindt er ook een lokaal drugoverleg plaats met naast Drugpunt, ook aanwezigheid van de schepen, secundaire scholen, en jeugdhuizen. “Op de laatste samenkomst werd ook het fenomeen van lachgas besproken, omdat er inderdaad van verschillende actoren het signaal is gekomen dat dit meer en meer een probleem vormt. In verband met de buurtgebonden overlast, zoals spuiten en slagroomcapsules. werkt de Stad Lokeren samen met MSOC Gent om ambulante dienstverlening te voorzien voor mensen met een ernstige verslaving. Eén van de projecten binnen dit kader is spuitenruil. Mensen kunnen propere spuiten verkrijgen en kunnen containers vragen waar ze hun gebruikte spuiten in kunnen deponeren. Deze containers met gebruikte spuiten kunnen nadien terug worden afgegeven zodat deze veilig worden verwerkt. Op die manier probeert Stad Lokeren te voorkomen dat er gebruikte spuiten liggen op openbaar domein.”