Stad heeft definitief ontwerp klaar voor Stationsplein Eksaarde: “Sport- en speelzone op wieltjes”

Schepen Marjoleine de Ridder op het huidige skateterrein op het Stationsplein in Eksaarde (de foto werd genomen voor de coronamaatregelen).
rv Schepen Marjoleine de Ridder op het huidige skateterrein op het Stationsplein in Eksaarde (de foto werd genomen voor de coronamaatregelen).
Na een inspraakronde heeft de stad een definitief ontwerp klaar voor de tweede fase van de herinrichting van het Stationsplein in Eksaarde. “We houden rekening met de opmerking van de jeugd om ook kleinere speelelementen te integreren en voorzien een extra basketbalterrein aan de sporthal”, zegt schepen van Jeugd en Sport Marjoleine de Ridder (CD&V).

De stad presenteerde een eerste ontwerp van studiebureau Evolta op verschillende inspraakmomenten met leerlingen van de Eksaardse basisscholen, het Sint-Teresiacollege, de leden van basketbalclub Eksaarde en een groep Lokerse skaters. “Dit voorontwerp werd opnieuw voorgelegd aan de groepen én er stond ook een infovergadering gepland met de buurt, maar deze werd door de coronamaatregelen helaas geannuleerd”, zegt schepen de Ridder.

Gemeenteraadslid Marjon Thienpondt (sp.a) kwam op de jongste zitting terug op de inspraakmomenten. “Het advies van de kinderen luidt dat ze liever meerdere speelelementen hebben, verspreid over de hele speelzone. Ze willen kampen bouwen, ravotten met hout, … Een groot speelelement hoeft voor de meerderheid niet. Er is ook vraag naar een schommel. De speelwaarde waar de voorkeur naar gaat is slingeren, schommelen, klimmen en springen”, merkt Thienpondt op. “Verder blijkt uit de bevraging dat er een groot draagvlak is voor een skateterrein en het behoud van de fitnesstoestellen. Ook de behoefte om er te voetballen, te basketten en aan pleinspelen te doen springt er uit. Omdat het niet mogelijk is om voor elke sport specifiek het gepaste terrein te plaatsen vraagt de jeugd een multifunctioneel sportterrein. Kan hier rekening mee gehouden worden?”

Chillzone met dj-booth

Schepen de Ridder benadrukt dat de stad oor heeft naar de opmerkingen van de jeugd. “Er zal gehoor gegeven worden aan de voorkeur voor meerdere kleine speeltoestellen zoals een schommel.” Ze verwijst ook naar enkele innovatieve elementen. “Naast de vertrouwde invulling (zoals skatepark, speelelementen,…) werden er ook uitdagingen voorzien, die inderdaad minder gekend zijn: een interactief spel voor de jongeren, een chillzone met dj-booth en een pumptrack. Omdat het geschikt is voor alle fiets- en skatesporten, is dit een mooie uitbreiding van het skatepark. Bovendien fungeert het als initiatieparcours voor jonge fietsers en als behendigheidsparcours voor onze meer ervaren veldrijders en mountainbikers.

Het ontwerp voor het Stationsplein in Eksaarde.
rv Het ontwerp voor het Stationsplein in Eksaarde.

Sport en spelzone op wieltjes

Een multifunctioneel plein komt er niet omwille van plaatsgebrek. “Maar dat wil niet zeggen dat we hiervoor geen oplossing gaan bieden”, stipt de Ridder aan. “Aan de sporthal van Eksaarde zal er één van de twee tennisterreinen omgebouwd worden tot een volwaardig basketbalterrein. Het lijkt ons een goed idee om op deze manier een sportzone voor balspelen te ontwikkelen aan de sporthal en een sport- en speelzone ‘op wieltjes’ aan het Stationsplein te creëren, zodat deze ook niet in conflict kunnen komen met elkaar.”