"Rijweg wijkt voor wandel- en fietspad"

GROENZONE UEBERG EN KATTENBERG VORMEN NIEUW PARK

Enkele mountainbikers ruimen het zwerfvuil op aan de Kattenberg die vanaf 2018 deel uitmaakt van het Uebergpark.
Foto Yannick De Spiegeleir Enkele mountainbikers ruimen het zwerfvuil op aan de Kattenberg die vanaf 2018 deel uitmaakt van het Uebergpark.
De stad maakt werk van de uitbreiding van het Uebergpark nabij de Kopkapelwijk. In het voorjaar van 2018 starten de stadsdiensten met het verwijderen van de bestaande rijweg om plaats te maken voor een nieuw wandel- en fietspad. "Zo versmelten we de bestaande groenzone en de Kattenberg tot een volwaardig park van 2 hectare", zegt schepen van Stadsvernieuwing Filip Liebaut (CD&V).

De Raemdonckberg, in de volksmond beter bekend als de Kattenberg, heeft een rijke geschiedenis. Tot vlak na de Tweede Wereldoorlog bevond zich op de heuvel in de Uebergdreef nog het kasteel van burgemeester August Raemdonck. Bovendien is de heuvel een van de laatste overblijfselen van een stuifzandrug, die in een ver verleden een bepalend gezicht was voor het noorden van de Durmestad en zich uitstrekte over de Bergendrieswijk en de Daknamse Bossen.

Openbare verkoop

Tot vorig jaar was de Kattenberg nog in de handen van een Brusselse familie, maar die besliste om het gebied in de etalage te zetten na enkele mislukte pogingen om de zone te verkavelen. Tijdens een openbare verkoop trok de stad uiteindelijk aan het langste eind en kocht het gebied aan voor 50.000 euro met het oog op een uitbreiding van het Uebergpark.

Voorjaar 2018

Schepen van Stadsvernieuwing Filip Liebaut (CD&V) en schepen van Openbare Werken Sabine Van Rysselberghe (Open VLD) en hun diensten werkten intussen een plan uit voor de ontwikkeling van de nieuwe groenzone. De uitvoering is voorzien voor het voorjaar van 2018. "De rijbaan tussen de Chrysantenlaan en de Uebergdreef, die momenteel de Raemdonckberg en Uebergpark splitst, wordt verwijderd en in de plaats daarvan wordt een wandel- en fietspad aangelegd van 3,5 meter. Op die manier willen we het recreatief karakter van de omgeving benadrukken. Naast het fiets- en wandelpad voorzien we ook in bijkomend groen en zal er een elektriciteitskast geplaatst worden voor evenementen. Dat kan bijvoorbeeld nuttig zijn voor de mensen van de burgemeester Raemdonckkermis die er jaarlijks een vuurwerk houden", zegt Liebaut.

Heuvel toegankelijk

"De afgelopen tien jaar hebben we er met het stadsbestuur een prioriteit van gemaakt om nieuwe publieke parkzones te creëren. Naast het uitgebreide Uebergpark, is er ook de aanleg van het Hoedhaarpark en het toekomstige Heirbrugpark", aldus de schepen.


In het verleden drukten mountainbikers hun bezorgdheid uit over de omvorming van de Kattenberg tot parkzone. Ze vreesden dat de heuvel niet meer toegankelijk zou zijn om hun sport te beoefenen. "Tot op heden wordt de Kattenberg nog steeds gebruikt door mountainbikers en er is nooit een boete uitgeschreven. Dat zal niet veranderen. Ze kunnen op hun beide oren slapen", besluit Liebaut.