"Nood aan ademruimte in verstedelijkte wijk"

BUURTCOMITÉ SPOELE VERZAMELT 754 HANDTEKENINGEN VOOR AANLEG PARK

Het buurtcomité plantte gisteren symbolisch een eerste boom in het gebied waar ze in de toekomst graag het Spoelepark zien verrijzen.
Foto Yannick De Spiegeleir Het buurtcomité plantte gisteren symbolisch een eerste boom in het gebied waar ze in de toekomst graag het Spoelepark zien verrijzen.
Het buurtcomité van Spoele heeft 754 handtekeningen verzameld als protest

tegen de toekomstplannen van de stad om een woonuitbreidingsgebied aan te snijden in hun wijk. Ze vragen de stad om haar verkavelingsvergunning in te


trekken en plaats te maken voor een landschapspark. "Niet enkel het aantal inwoners, maar ook de leefbaarheid van de stad is belangrijk", zegt Frank Vermeulen, woordvoerder van het buurtcomité.


De Lokerse Spoelewijk is in trek. De afgelopen tien jaar kwamen er enkele honderden nieuwe woningen bij in de wijde omgeving en heel wat jonge gezinnen vestigden er zich. Het initiatief van het stadsbestuur om in de toekomst een nieuw woonuitbreidingsgebied tussen de Naastveldstraat en de Spoele aan te snijden in de buurt stuit echter op verzet. De bewoners willen de omvangrijke en groene open ruimte van 14 hectare groot liever omzetten in een landschapspark in plaats van er huizen te zien verrijzen. "Het gebied moet volgens de stad verkaveld worden om de groei naar 41.000 inwoners in 2022 op te vangen. Dat aantal inwoners is begin vorig jaar al bereikt en dit zonder inname van bijkomende open ruimte. Het toont aan dat er in de woonzones van Lokeren voldoende gronden en woningen beschikbaar zijn om de stad verder te laten groeien", zegt Vermeulen.

Landschapspark

Als alternatief stelt de buurt de aanleg van een landschapspark voor. "Door de sterke verstedelijking is de nood hoog om meer ademruimte te geven aan Lokeren Zuid. De aanleg van het Spoelepark kan de kans bieden om een autovrij wandel- en fietspad aan te leggen vanaf de school van Spoele tot Heiende. Hierdoor krijgt de fietser een volwaardig alternatief voor de Naastveldstraat en Everslaar. Bovendien kan het een aangename plek zijn voor jong en oud om te verpozen", argumenteert Philip Rubbens, voorzitter van het buurtcomité. Het comité hekelt ook een gebrek aan participatie. "We zijn tot drie maal toe naar de stad getrokken, maar kregen nooit antwoord. Met deze petitie vragen de buurtbewoners, ouders en leerkrachten van de school alsnog aan het stadsbestuur om het verschil te maken. Niet enkel het aantal inwoners, maar ook de leefbaarheid van de stad is belangrijk", vult Vermeulen aan.

Geen groenzone

Burgemeester Filip Anthuenis (Open Vld) en schepen van Ruimtelijke Ordening Filip Liebaut (CD&V) zijn niet van plan om de verkavelingsvergunning in te trekken. "In het nieuwe verkavelingsplan is sowieso 3.200 vierkante meter aan openbaar groen voorzien, maar het hele binnengebied tot groenzone omvormen, zoals het buurtcomité vraagt, dat kunnen we niet doen. Bovendien ligt er op een honderd meter van de Spoelewijk het Everslaarbos", benadrukken de burgemeester en schepen. "Vele mensen willen in onze stad kunnen bouwen en wonen. Al zeggen we er meteen bij dat de verkaveling niet op korte termijn zal worden gerealiseerd. Het aansnijden van het gebied is een beslissing die pas later dient te worden genomen, op grond van de woonbehoeftes op dat moment. Dat hebben we ook aan de buurtbewoners duidelijk gemaakt, op een overleg enige tijd geleden."


Met 754 handtekeningen vertegenwoordigt het buurtcomité ook meer dan één procent van de Lokerse bevolking ouder dan 16 jaar en wil het de kwestie laten agenderen op de gemeenteraad.