'Gouden gronden' geschat op 50 miljoen

LOKERSE STADSKAS VAART WEL BIJ ONTWIKKELING INDUSTRIEZONE E17/4

Tussen de E17 en de Everslaarstraat verrijst op 60 hectare landbouwgrond in de toekomst de nieuwe industriezone E17/4.
Foto Yannick De Spiegeleir Tussen de E17 en de Everslaarstraat verrijst op 60 hectare landbouwgrond in de toekomst de nieuwe industriezone E17/4.
De recente herinrichting van de N47 heeft de weg vrijgemaakt voor het aansnijden van de nieuwe industriezone E17/4 in Lokeren. Op zestig hectare voormalige landbouwgrond tussen de snelweg en Everslaar verrijzen straks nieuwe bedrijfsgebouwen. "De ontwikkeling zal een gunstig effect hebben op de stadskas én de tewerkstelling in Lokeren", zegt burgemeester Filip Anthuenis (Open Vld).

De 'gouden gronden' of de 'melkkoe van de stadskas'. De koosnaampjes van de bedrijventerreinen langs de E17 liegen er niet om. Dankzij de ontwikkeling van de industriezones kan het Lokerse stadsbestuur al langer een positief financieel rapport voorleggen. De aanvullende personenbelasting werd tot twee keer toe verlaagd door de meerderheid dankzij de gunstige cijfers.

60 hectare

Op de jongste gemeenteraad werd het schattingsverslag goedgekeurd voor de verkoop van de nieuwe bedrijventerreinen tussen de E17 en de Everslaarsstraat. De prijs werd vastgelegd op 150 euro per vierkante meter industriegrond. Bedrijven die een zichtbare locatie willen langs de E17 betalen zelfs 175 euro per vierkante meter. In totaal zal industriezone E17/4 60 hectare omvatten, waarvan er slechts een tiental zal in beslag genomen worden door wegenis en buffering met woonzones.


"We schatten dat de netto inkomsten voor de stadskas aan het einde van de verkoop op 50 miljoen euro", zegt schepen van Financiën en Economie Peter De Witte (Open Vld).


Dat Lokeren zo'n gegeerde locatie is bij bedrijfsleiders is geen toeval. "Eerst en vooral speelt onze geografische ligging mee op de as tussen Gent en Antwerpen. Bovendien is er een schaarste aan industriegronden en heerst er momenteel een positief economische klimaat." En zo komt het dat nog voor de eerste spadesteek de gegadigden al in de rij staan voor een stek in de nieuwe industriezone: zowel grote bedrijven als kleinere spelers.

Nood aan werkkrachten

"De ontwikkeling zal bovendien niet enkel een gunstig effect hebben op de stadskas, maar vooral ook op de tewerkstellingscijfers in onze regio, want die nieuwe bedrijven hebben ook nood aan werkkrachten", verduidelijkt burgemeester Filip Anthuenis (Open Vld). Bij de toewijzing zal de stad rekening houden met de bedrijfsactiviteiten, de tewerkstelling en het milieu. "Bedrijven met sterk vervuilende activiteiten worden sowieso niet toegelaten", stelt De Witte.


Sowieso zal het wel nog enkele jaren duren voor de productie op gang komt in de nieuwe industriezone. "Tegen eind deze maand verwachten we meer nieuws over het Milieueffectrapport (MER). Als dat in orde is, kunnen we de bouwaanvraag indienen en volgt eerst de aanleg van de wegenis. De eerste steen van het eerste bedrijf wordt wellicht pas gelegd in de tweede helft van 2019", aldus Anthuenis.