"Geen seniorendorp voor de happy few"

SENIORENRAAD EN BUURT GEKANT TEGEN 103 ASSISTENTIEWONINGEN HILLARE

Op dit domein plannen projectontwikkelaars de bouw van 103 assistentiewoningen.
Yannick De Spiegeleir Op dit domein plannen projectontwikkelaars de bouw van 103 assistentiewoningen.
De Lokerse seniorenraad en buurtbewoners kanten zich tegen de plannen van projectontwikkelaars om een nieuw seniorendorp met 103 assistentiewoningen te bouwen in de Hillarestraat. "Het is geen goed idee om een apartheidspolitiek toe te laten, waarbij welgestelde senioren zich afzonderen op hun domein", klinkt het.

Projectontwikkelaars David Piron en cardioloog Dirk D'haese zijn met hun bouwplannen niet aan hun proefstuk toe. In de Uitbreidingslaan in Lokeren bouwde het duo met Hof ter Clipsen eerder al een seniorenresidentie met 89 assistentiewoningen. Op het domein in de Hillarestraat, dat ooit toebehoorde aan de textieldynastie Cock, plannen ze de bouw van 103 assistentiewoningen. Een eerdere bouwaanvraag voor 183 serviceflats trokken ze in na verzet van de buurt. Daartegen tekenden 27 bewoners protest aan. Zij vrezen onder meer verkeersoverlast door de inplanting van het seniorendorp.


Maar ook de Lokerse seniorenraad kant zich nu fel tegen het project in een advies aan het stadsbestuur. "We hebben meerdere bezwaren bij dit project. Het is geen goed idee om een apartheidspolitiek toe te laten, waarbij welgestelde senioren zich gaan afzonderen op hun eigen domein. Dit is enkel voor de happy few", zegt voorzitter Marc Cogen. "Wat ons nog het meeste zorgen baart, is de twijfel of de initiatiefnemers hun belofte van 'comfort en luxe tot de laatste levensdag' wel kunnen waarmaken. Mensen die zwaar zorgbehoevend of dement worden, kunnen ze daar gewoon niet opvangen. Daar hebben ze het personeel niet voor", vult Hervé De Vos aan. "We twijfelen er bovendien aan of dergelijke seniorenwoningen wel een goede belegging zijn. We moeten niet verder kijken dan Hof ter Clipsen: daar staat na meer dan een jaar nog altijd 30 procent leeg. En dan wil men nog 103 dergelijke woningen bijbouwen op Hillare. Wij pleiten er voor om vooral te investeren in een zorgvriendelijke gemeente waar de mensen zolang mogelijk in hun eigen vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen."

Yannick De Spiegeleir

Helft weg

Dirk D'haese is het niet eens met de kritiek vanuit de seniorenraad op 'Park van Hillare'. "Met Hof ter Clipsen bewijzen we nu al onze expertise in de zorg voor senioren, tot grote tevredenheid van onze bewoners overigens. Bovendien hebben we bij de Vlaamse Overheid al een uitbatingsvergunning op zak voor het Park van Hillare en nog voor de start van de bouw van het nieuwe seniorendorp zijn al ongeveer de helft van de assistentiewoningen toegewezen. Het illustreert de noodzaak van ons project", argumenteert hij.

Onderzoek

Het stadsbestuur wil nog geen uitspraken doen over een beslissing. "Het openbaar onderzoek loopt nog. We gaan dit eerst ten gronde bestuderen, maar het spreekt voor zich dat we in elk dossier rekening houden met de terechte bezorgdheden van alle partijen", zegt schepen van ruimtelijke ordening Filip Liebaut (CD&V).