Partijen unaniem: Lochristi moet groener worden

Dekenijtuin - archiefbeeld.
Gianni Barbieux Dekenijtuin - archiefbeeld.
In een gemeente die snel blijft groeien, zijn groene longen cruciaal. Waar kan de Lochristinaar de komende jaren ademen?

Verwacht wordt dat er tegen 2030 ruim 24.000 Lochristinaren zullen zijn. Dat is een stijging van zo'n 45 procent tegenover het bevolkingsaantal van 1990. Elke stadsplanner zal in zo'n geval pleiten voor ademruimte en meer groen. Is dat ook het plan?

"Het is voor ons een belangrijke doelstelling", vertelt burgemeester Yves Deswaene (Open Vld). "De site Dekenijstraat moet een groene long worden in het centrum van Lochristi. De tuin rond de kerk en de tuin van de voormalige pastorij kunnen volgens ons perfect geïntegreerd worden tot één groot park. Ook de oude begraafplaats én het bestaande buurtspeelplein in de Kerkwegelakker kunnen we mee opnemen in deze groene long. Daarnaast is er de toekomstige groenpool 't Oud Vliegveld en in nieuwe verkavelingen blijven we buurtpleintjes aanleggen", aldus de burgemeester.

N-VA heeft nog een ander project in het hoofd. "Een echte ingang naar het domein Puyenbroeck in Zaffelare moet de inwoners in het noorden toegang geven tot meer groen", haalt Eva Paelinck aan. "Verder moet de gemeente mee het voortouw nemen in de ontwikkeling van de groenpool op het 'Oud Vliegveld'. Bij het toestaan van bebouwing en verkaveling moet een gezonde leefomgeving steeds in rekening genomen worden. Buurtpleintjes en voldoende groen zijn vereisten."

Voor het linkse kartel Groen-sp.a is groene open ruimte een topprioriteit. "Ons ultieme doel blijft een boom op kijkafstand, een park op wandelafstand en een bos op fietsafstand", vertelt Hilde Van Laere. "Concreet denken we aan een ruimere invulling van de groenpool voor zachte recreatie, verbinding tussen de groenpool en Puyenbroeck, en inzetten op een netwerk van groene buurtpleintjes, parkjes en bossen." Het kartel wil ook kortparkeren invoeren in dorpskernen. "Zo is er meer ruimte voor fietsenstallingen, maar kan ook de terrasruimte groener kan worden ingericht. Daarbij denken we bijvoorbeeld aan een omranding van de terrassen met een verticale tuin met mossen, die meteen ook fijn stof opnemen."

Ook CD&V pleit voor een groener Lochristi, en wil bij elke mogelijkheid bossen verwerven. "Daarnaast willen we samenwerken met particulieren om groen gebied beperkt of helemaal open te stellen", aldus Rita De Vylder. "Onze woonkernen willen we vergroenen en inrichten als rustpunten: we vervangen stenen door meer groen, plaatsen groene schermen langs de wegen en creëren extra groenzones waar het kan. Dat kan opnieuw buiten de openbare zone, in samenwerking met privépartners."
Reacties

Alle reacties zijn welkom zolang ze voldoen aan de do's en don'ts die je hier kan terugvinden: gedragsregels. Elke dag ontvangen wij duizenden reacties, het kan enkele uren duren voor jouw reactie wordt geplaatst. Wordt jouw reactie afgekeurd dan werd er geoordeeld dat deze onze gedragsregels schendt.