Tegenspraak in bewegwijzeringsborden in de Pelsstraat

Raadslid Helga Delvaux (N-VA) signaleerde op de gemeenteraad dat de je in een deel van de Pelsstraat aan de ene zijde van de weg 50 kilometer per uur en aan de andere zijde van de weg 70 kilometer per uur mag rijden.


"Door het uitbreiden van de bebouwde kommen is er een verkeersbord dat de snelheid na de bouwde kom beperkt tot 50 kilometer per uur vergeten verplaatst te worden", reageert schepen Andy Vandevelde (CD&V).


"Hierdoor was er inderdaad een situatie ontstaan waarbij aan de ene zijde van de straat een andere snelheidslimiet van toepassing was dan aan de andere zijde. Dit is ondertussen aangepast zodat langs beide zijden van de straat de 50 kilometer per uur beperking geldt."


(VDT)