Drive-in hoevevleesverkoop groeit uit tot openluchtwinkel

De openluchtwinkel bij Tim Bottu is een groot succes.
VDT De openluchtwinkel bij Tim Bottu is een groot succes.
Begin maart richtte Tim Bottu, producent van hoevevlees Van het Lindeveld, een drive-in voor klanten in die hun rundvlees recht van bij de boer kopen. Intussen is er een heuse openluchtwinkel ontstaan in samenwerking met collega’s in de landbouw en handel in de regio.

“We zagen allemaal de beelden van consumenten die uit angst voor het coronavirus hamsterden. Het veroorzaakte lege rekken en overvolle winkels op een moment dat social distancing aan de orde was. Dat deed me nadenken over mijn rol in een voedselketen die onder druk staat”, aldus Tim. “Het was al de gewoonte om klanten die op de boerderij rundvlees komen afhalen, een drankje te schenken in de tent. Mijn partner Dorien en ik geven namelijk graag een woordje uitleg terwijl mensen een kijkje nemen in de stal.” 

Begin maart maakte deze tent al plaats voor een drive-in systeem. Dat was zelfs nog voor de overheid maatregelen trof om zo de eigen veiligheid en die van de klanten voorop te stellen. “Het was met spijt in het hart, want zo konden we de mensen niet langer het verhaal achter hun vlees meegeven”, aldus Tim. Ter compensatie bedacht de veehouder een plan om zijn klanten opnieuw in de watten te leggen, ditmaal door zijn ambitie te uiten om hen te voorzien van voldoende voedsel en dat op een zo veilig mogelijke manier.

Ook aardappelen, zuivel, groenten en fruit

“We stonden zelf versteld van de vlotte werking van het zelfbedachte drive-in verkoopsysteem”, aldus Tim. “Als dat werkt voor hoeverundvlees, dan doet het dat ook voor andere voedingswaren. Daarom stel ik de drive-in ter beschikking van collega-landbouwers met hoeveverkoop én van lokale handelaars.” In de buurt wordt enthousiast gereageerd. Zowel Annie Hoebroeck, een lokale aardappelteelster, als Pieter Arnauts van zuivelproducten Melkerhei springen op de kar.

“Dit is echt een goed systeem om de inwoners van Linter en omstreken van lokaal lekkers te voorzien”, aldus Pieter van De Melkerhei. “Samen staan we sterk, ook op vlak van lokale voedselvoorziening.” 

Naast de lokale landbouwers participeert ook een marktkamer die groenten en fruit aanbiedt. Op woensdag 1 april zullen ze voor het eerst samen de klanten op de hoeve ontvangen. “Alle veiligheidsvoorschriften en afstandsregels zullen daarbij strikt gerespecteerd worden”, klinkt het. “Bestellen dient altijd vooraf te gebeuren. Gedurende de maand april zijn er nog meerdere afhaalmomenten voorzien om zo de extra vraag te kunnen opvangen.”

Meer info vind je op www.vanhetlindeveld.be of via facebook.com/vanhetlindeveld.