“Alle dagen gebulder en gedaver nu het wegdek heraangelegd is” Gemeente laat wegdek opnieuw opbreken

Johan Laporte aan de Zandstraat, die opnieuw opgebroken wordt.
Bollen Johan Laporte aan de Zandstraat, die opnieuw opgebroken wordt.
Heel wat bewoners van de recent heringerichte dorpskern van Wommersom ondervinden trillingshinder. “We daveren ’s morgens uit ons bed, vooral wanneer zwaar vervoer aan hoge snelheid passeert”, klinkt het. De gemeente grijpt in en zal een deel van de wegenis in betonverharding laten vervangen door een asfaltverharding. Het bestek hiervoor werd maandagavond unaniem goedgekeurd door de gemeenteraad.

“Kort na het beëindigen van de herinrichtingswerken aan de dorpskern van Wommersom kwamen er klachten van bewoners over trillingshinder in de woningen”, zegt schepen van Openbare Werken, Andy Vandevelde (CD&V). “In de maanden die daarop volgden, werden de klachten steeds talrijker. De gemeente heeft daarom een onafhankelijk ingenieursbureau gevraagd om de problematiek te bekijken.”

Uit een eerste onderzoek bleek dat de betonplaten in de Zandstraat op vele plaatsen los lagen. “Zowel bij het passeren van zwaar vervoer als bij personenwagens werden trillingen vastgesteld”, aldus schepen Vandevelde. “De opbouw is echter klassiek voor een dergelijke weg en de uitvoering van het beton lijkt goed te zijn gebeurd. Vervolgens werden verschillende mogelijke oorzaken verder onderzocht. De riolering werd onderzocht op fouten en insijpelingen, die hun impact zouden kunnen hebben op de bovenbouw, een aantal betonvakken werd voorzichtig verwijderd om na te gaan of er waterinsijpeling geweest was langs de voegen en of er zich holtes gevormd hadden tussen de betonplaat en de fundering en de fundering werd op deze plaatsen onderzocht op eventuele gebreken. En ook de plaatproeven en kernen werden opnieuw nagekeken. Al deze onderzoeken leverden echter geen duidelijke oorzaak van de trillingen op.”

Er moeten fouten gebeurd zijn, ofwel zitten er spoken in de ondergrond

Johan Laporte

“Dat begrijp ik eigenlijk niet goed. Er moeten volgens mij fouten gebeurd zijn met de ondergrond, die denkelijk niet voldoende aangeduwd is, waardoor er lucht zit tussen de ondergrond en het wegdek”, meent bewoner van de Zandstraat, Johan Laporte. “Aanvankelijk dacht ik dat het gedaver zich enkel bij mij en mijn gebuur voordeed, omdat hier voor de deur een ophoging gemaakt is. Maar na een rondvraag bleek dat alle bewoners van de Zandstraat en een deel van de Sint-Kwintensstraat hinder ondervinden van trillingen en we zijn dan vervolgens in gesprek gegaan met de gemeente.”

Offertes

Na overleg met de bewoners werd beslist om de betonverharding in de Zandstraat op te breken en te vervangen door een tweelaagse asfaltverharding. Nu de gemeenteraad dit goedkeurde, kunnen er meerdere aannemers gevraagd worden een offerte in te dienen. “Het is de bedoeling om de werken uit te voeren in de laatste twee weken van augustus 2019. De meeste handelaars die op het traject wonen zijn dan met verlof. De werken zouden dan klaar moeten zijn vooraleer het nieuwe schooljaar van start gaat. Hoewel er op dit moment geen duidelijk aanwijsbare oorzaak is vastgesteld, heeft de gemeente wel een ingebrekestelling van het ontwerpbureau opgemaakt om onze rechten te vrijwaren. We zullen alleszins trachten om een deel van de kosten te verhalen.”

“We zijn blij dat er iets gebeurt, maar hopelijk biedt dit ook een effectieve oplossing, aangezien men zegt de oorzaak van de trillingen niet te kennen. Er moet een oorzaak zijn. Ik heb hier nog het oude wegdek weten leggen. Nooit hebben wij trillingen ondervonden en nu plots worden we geconfronteerd met gedaver en gebulder. We hebben tot nu toe nog geen zichtbare schade aan de woningen, maar mijn woonst bijvoorbeeld dateert van 1961. Wie zegt dat hier op termijn geen scheuren in de plafonds en muren komen? We hopen dus dat de rust na de werken weer wat meer kan terugkeren.”
1 reactie

Alle reacties zijn welkom zolang ze voldoen aan de do's en don'ts die je hier kan terugvinden: gedragsregels. Elke dag ontvangen wij duizenden reacties, het kan enkele uren duren voor jouw reactie wordt geplaatst. Wordt jouw reactie afgekeurd dan werd er geoordeeld dat deze onze gedragsregels schendt.


  • Didier BRIGLIA

    Altijd te wijten aan iet!!!! In onze straat is er vorig jaar een nieuwe laag asfalt gelegd en na 3 dagen waren er al terug verzakkingen.Dat is nu na een jaar hersteld maar twee meter aan de overkant zijn er ook verzakkingen en daar gebeurd NIKS aan!!!!!!!Man man man ......