Vlaams Belang gekant tegen project Zevenhuizen

Vlaams Belang Lint blijft zich verzetten tegen het verkavelingsproject Zevenhuizen. Ook na de rondleiding voor de buurtbewoners blijft de partij met vragen zitten. "Volgens de promotoren zal de nieuwe wijk geen wateroverlast geven. Het gebied Zevenhuizen staat nochtans bij de minste regen volledig blank en ligt pal tussen twee overstromingsgebieden. Verder is er geen duidelijkheid over de mobiliteit. Meer dan 200 nieuwe woningen brengen minsten een 500-tal bijkomende auto's met zich mee zonder te spreken over de bijkomende trafiek. Wat met het fietsverkeer? Wat met de parkeernormen? Waar gaat men de parkeerhavens leggen?", vraagt Vlaams Belang zich af.


Het woongebied Zevenhuizen is 10 hectare groot. Na de verkaveling zal er nog 3,5 hectare open ruimte over blijven. (FSL)