Verkaveling Zevenhuizen verdeelt politiek

STEM 2018 | DIT MOET BETER IN LINT

Komen er huizen of niet op het groene overstromingsgebied Zevenhuizen? Die vraag verdeelt nu al even de Lintse gemeenteraad.
Benoit De Freine Komen er huizen of niet op het groene overstromingsgebied Zevenhuizen? Die vraag verdeelt nu al even de Lintse gemeenteraad.
Het bestuur wil het groene overstromingsgebied Zevenhuizen verkavelen maar eerst moet er onderzocht worden of dat wel op een aanvaardbare manier mogelijk is. Wat moet er met het groene gebied gebeuren?

"Wanneer en op welke wijze dit dossier zijn vervolg kent, zal afhangen van de resultaten van de bijkomende studie", zegt lijsttrekker Luc Van Geyte voor Open Vld. "Wel is het zo dat de huidige meerderheid zoveel eisen stelt dat het aantal woningen al fors verminderd is. Daardoor zullen verkavelaars bijna verplicht zijn om de woningprijzen te doen stijgen tot een onbetaalbare hoogte."


"Wij wachten mee met het bestuur af op de resultaten van de nieuwe waterstudie", vult Stanny Tuyteleers van CD&V aan. "Als blijkt dat het gebied te watergevoelig is zal het volgende bestuur moeten beslissen of er al dan niet gebouwd kan worden en of er eventueel andere plannen gemaakt moeten worden voor het gebied."


"Het kartel Groen-sp.a zat vorige legislatuur in de oppositie en kantte zich tegen elk verkavelingsplan. Sinds het kartel in het bestuur zit, zien we de tegenovergestelde beweging", hekelt Johan Verreyt van Vlaams Belang. "In tegenstelling tot Groen-sp.a willen wij een verkavelingsstop om kostbare groene ruimte te beschermen."


"Groen en sp.a hebben zich in 2009 inderdaad verzet tegen de beslissing om van Zevenhuizen woongebied te maken", zegt lijsttrekker Hans Verreyt voor Groen-sp.a en schepen voor Ruimtelijke Ordening. "Toen in 2015 de eerste vraag van de verkavelaars kwam, hebben wij duidelijk gesteld dat deze ontwikkeling geen wateroverlast mocht veroorzaken. Omdat er onvoldoende garanties waren in de plannen, heeft ons bestuur de vergunning niet verleend. Nu is het afwachten op een bijkomende waterstudie vooraleer er een volgende stap gezet kan worden."


Het N-VA van burgemeester Harry Debrabandere sluit zich daarbij aan: "Ook is het zo dat wij alle ingediende bezwaren van de omwonenden ernstig genomen hebben. Het volgende bestuur zal de resultaten van de nieuwe studies ernstig moeten evalueren vooraleer er een beslissing genomen kan worden." (BSB)