Subsidiereglement voor jeugd aangepast

Op vraag van de Lintse jeugdraad en jeugddienst werd er een vernieuwd subsidiereglement goedgekeurd. "Na vier jaar werd een evaluatie opgemaakt en daaruit werd geconcludeerd dat het reglement best complex was. Daardoor was het onvoldoende gekend bij de jongeren en de jeugdverenigingen. Het was evenmin duidelijk bij de jeugd welke subsidies ze kon aanvragen en ook de verschillende data van indiening zorgde voor verwarring", meent jeugdschepen Alice Bruno (N-VA).


Het nieuwe subsidiereglement werd nu opgesplitst in twee reglementen: 'Gemeentelijk subsidiereglement jeugdwerk' en 'Gemeentelijk subsidiereglement jeugd' waarbij de verenigingen werkings- en lokalensubsidies kunnen aanvragen. Jongeren mogen eveneens een vormings- en projectsubsidie aanvragen. (FSL)