Station Kontich wordt station Kontich - Lint

Officieel zal het spoorwegstation 'Kontich' vanaf zondag 11 juni station 'Kontich - Lint' heten. Maar in de volksmond zal het nog lang 'het station van Kontich - Kazerne' blijven . De naamkeuze werd genomen door de NMBS in overleg met de gemeenten Kontich en Lint. De spoorweg ligt op de grens van beide gemeenten. Het stationsgebouw staat op het Stationsplein in Kontich. In 1995 werd de ijzeren brug over de spoorweg die Lint met Kontich verbond afgebroken en kwam er een riante tunnel met parkeerplaatsen voor fietsers in de Fabriekstraat in Lint. Met de naamsverandering wil de NMBS meer reizigers overtuigen om voor de trein te kiezen. Een analyse van de MNBS wees uit dat het groeipotentieel vooral in Lint ligt. Met de nieuwe naam hoopt de NMBS meer mensen uit Lint te overtuigen om de trein te nemen. (CML)