Nieuwe bomen in Lindelei

Vanaf deze maand wordt in Lint begonnen met de herstelling van de voetpaden in de Lindelei en de Schranshoevelaan. In de Lindelei zullen eerst een aantal bomen geveld worden. Een groot deel van de bomen wordt vervangen. Het gaat om de exemplaren tussen de Statielei en de Brouwerijstraat. Aan een zijde van de straat komen nieuwe bomen terwijl aan de andere kant lage beplantingen komen. Aan het basketbalveld worden enkel de lindebomen die parallel met het voetpad staan, geveld en vervangen. (FSL)