Geen plaats voor Vlaams Belang in overlegorgaan

Lint en Hove beslisten afgelopen week om een intergemeentelijk overlegorgaan op te richten dat tegen november moet uitmaken of beide gemeenten hun technische dienst kunnen laten samenwerken. Maar Vlaams Belang Lint reageert furieus omdat het als enige partij niet in dit orgaan werd opgenomen. "Tijdens een eerste gesprek in april met de burgemeester heeft Vlaams Belang haar volledige medewerking toegezegd. In mei en juni waren we betrokken op een commissie over de concrete invulling van de op te richten intergemeentelijke samenwerking", geeft Hans Vandenbulcke (Vlaams Belang) aan.

Geheime stemming

Bij de verdeling van de plaatsen in het overlegorgaan bleek uiteindelijk geen plaats te zijn voor Vlaams Belang Lint. "Opeens kwam de burgemeester met een pariteit af voor de samenstelling waarbij de drie Lintse minderheidspartijen maar twee vertegenwoordigers mochten sturen. Na de geheime stemming was snel duidelijk welke partij niet vertegenwoordigd mocht zijn."Volgens burgemeester Harry Debrabandere (N-VA) verliep alles normaal. "We hebben Vlaams Belang ondanks de medewerking nooit beloofd dat het in het overlegorgaan mocht zitten. In Hove werd met een pariteit gestemd en bij ons ook. Via aparte commissie zullen we de partij zeker op de hoogte houden." (FSL)