Buurt vreest wateroverlast door nieuwe verkaveling Zevenhuizen

De inwoners van de buurt van de Zevenhuizenstraat verzamelden gisteravond aan het gemeentehuis.
Foto Klaas De Scheirder De inwoners van de buurt van de Zevenhuizenstraat verzamelden gisteravond aan het gemeentehuis.
Een vijftigtal bewoners uit de omgeving van de Zevenhuizenstraat en de Falconlaan in Lint zijn gisteren afgezakt naar het vragenhalfuurtje van de gemeenteraad. Ze vrezen wateroverlast door de te ontwikkelen verkaveling Zevenhuizen.

"Het is nu een groene open ruimte die meteen onder water staat na een regenbui. Wat gaat dat zijn als het vol huizen staat en er beton ligt?", klinkt het bij de bewoners. In 2011 keurde de gemeente een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) goed voor Zevenhuizen waardoor er tot 250 woongelegenheden kunnen komen.


Zij hopen nog dat de gemeente het gebied van 10 hectare laat herbestemmen tot signaalgebied zodat het kan gebruikt worden als zone voor waterbuffering.


Maar volgens burgemeester Harry Debrabandere (N-VA) wordt alles goed onderzocht. "Het is woonzone en we hebben er een RUP voor gemaakt om de projectontwikkelaars aan te geven wat mogelijk is. Nu er stilaan beweging komt in het dossier hebben de ontwikkelaars zelf een hydraulische studie aangevraagd. Momenteel wordt alles, wat met de waterhuishouding te maken heeft, onderzocht. De resultaten gaan naar de betrokken instanties die ons advies zullen geven over de plannen in combinatie met de waterhuishouding. We zullen geen bouwplannen toelaten die de nieuwe of de huidige bewoners met hun voeten in het water zetten. Een van de problemen is dat vroeger de beken in deze zone werden uitgekuist. Dit gebeurt al een tijd niet meer waardoor het water al eens blijft staan. Na enkele uren is het steeds weggetrokken."

Voetbalclub

Ook voetbalclub De Duif maakt zich zorgen omdat het zijn voetbalterrein, dat in de verkaveling ligt, moet verlaten. "We hebben momenteel geen oplossing maar we zullen ons inspannen om dit op te lossen", belooft de burgemeester. (FSL)