20 jaar op gewacht, maar daar is nieuwe sporthal

NIEUWBOUW AAN DE WITTE MEREL GAAT VANAF MAANDAG OPEN

Schepenen Geert Verhulst en Alice Bruno in de nieuwe sporthal.
Foto Laenen Schepenen Geert Verhulst en Alice Bruno in de nieuwe sporthal.
Het sportvereningsleven in Lint heeft eindelijk de infrastructuur gekregen die het verdient. 20 jaar nadat de bouw van een nieuwe sporthal op tafel werd gelegd, kan er vanaf maandag eindelijk gesport worden in de nieuwbouw aan ontmoetingscentrum De Witte Merel.

"Vanaf maandag kan er al gesport worden in de nieuwe sportzaal, maar gezien het sportleven in de zomer op een laag pitje staat, organiseren we op 30 september een officieel openingsfeest om het nieuwe seizoen in te gaan", verduidelijkt Alice Bruno (N-VA), schepen voor Sport. "Het tekort aan degelijke infrastructuur voor ons fervent sportverenigingsleven bestaat al twintig jaar. De nood was enorm hoog en in 2013 heeft onze legislatuur beslist om er eindelijk werk van te maken." Het bestuur heeft daarvoor een participatieproject opgestart met de sportraad van de gemeente en inbreng van de betrokken sportverenigingen en buurtbewoners. "Daardoor hebben we een mooi project kunnen realiseren dat in harmonie is met de bestaande gebouwen en de buurt", gaat Bruno verder. "Door de nieuwbouw kunnen onze sportclubs duizenden uren aan trainingen en wedstrijden doorbrengen in Lint zelf. Voordien moesten ze daar dikwijls voor op verplaatsing omdat de oude sporthal van De Witte Merel de vraag niet kon dragen. Zo kan het ropeskippingteam voor de eerste maal gebruik maken van gemeente-infrastructuur en kan het volleybalteam in Lint blijven voor al haar trainingen en wedstrijden."

Voor bouwverlof

Het sanitair en de kleedkamers van de sporthal De Witte Merel werden vorig jaar al onder handen genomen en in januari startten de werken van de nieuwbouw. "Die werken zijn enorm opgeschoten en het is de aannemer gelukt om af te leveren voor het bouwverlof", lacht de schepen. "Belangrijk is dat de nieuwe sporthal volledig onafhankelijk gebruikt kan worden van De Witte Merel. Clubs kunnen dus gewoon toegang krijgen tot de zaal, kleedkamers en sanitair zelfs al is het ontmoetingscentrum gesloten. Dat wil ook zeggen dat alle sportevenementen kunnen doorgaan als er culturele activiteiten plaatsvinden in De Witte Merel. Voordien was dat dikwijls niet mogelijk. Op termijn willen we bekijken hoe we sport en cultuur meer kunnen samenbrengen aan het ontmoetingscentrum."

Aan de noordkant van de nieuwe hal zijn enorme glaspartijen geplaatst die de groenzone aan de Lindelei en de binnenkant van de sporthal met elkaar moeten verbinden. Die zone wordt in een volgende fase onder handen genomen. Na het bouwverlof wordt daar een groen multifunctioneel gebied aangelegd dat klaar moet zijn tegen de feestelijke opening van de nieuwe sportzaal op 30 september.