“Opschorten belasting op bedrijfsruimten en lokale hinderpremie”: Open Vld doet voorstellen om lokale handelaars te helpen tijdens en na coronacrisis

rv
Zowel de federale als de Vlaamse overheid hebben economische steunmaatregelen in het leven geroepen in deze tijden van crisis. Oppositiepartij Open Vld doet in Lint een oproep naar het bestuur om die maatregelen ook te versterken, ten voordele van de lokale handelaars.

Op de volgende gemeenteraad in Lint, die op dit moment pas in april gepland staat, zal de fractie van Open Vld volgende economische steunmaatregelen ter stemming brengen.

Vrijstelling belastingen op bedrijfsruimten

“De lokale ondernemingen die verplicht de deuren hebben moeten sluiten, zullen de komende weken geen of minder inkomsten ontvangen”, zegt Open Vld-voorzitter Luc Van Geyte. “Om hen te ontzien vragen wij om de belasting op bedrijfsruimten voor dit jaar op te schorten. Deze nieuwe belasting was onbestaand en is pas dit jaar ingevoerd in het kader van de meerjarenplanning van het gemeentebestuur.”

Hinderpremie

Eén van de maatregelen van de Vlaamse regering is de uitbreiding van de hinderpremie. Ondernemers of zelfstandigen die verplicht moeten sluiten omwille van het coronavirus, kunnen daardoor rekenen op een forfaitaire tegemoetkoming. “Wij willen daar bovenop nog een lokale hinderpremie van duizend euro voor de getroffen handelaars”, gaat Van Geyte verder.

Opschorting huur

Lokale ondernemingen en horecazaken die gebruik van gemeentelijke infrastructuur, moeten maandelijkse huur betalen. “Wij vragen een voorlopige opschorting van dat huurgeld”, maakt Van Geyte zijn laatste punt. “Indien de coronacrisis langer duurt dan voorzien, moet die periode ook verlengd worden.”

Open Vld benadrukt dat het bestuur met N-VA en CD&V al enorm veel goede stappen heeft ondernomen in deze crisis. “Er worden oplossingen gezocht om de situatie voor iedereen vlot te laten verlopen”, besluit Open Vld. “We zijn ervan overtuigd dat er nog meer kan gedaan worden voor diegenen die het echt moeilijk hebben en de gevolgen ervan ook nog in de toekomst zullen voelen.”