"Alleen maar grassen in bloemperkjes"

"Ik zie nog weinig bloemen in onze gemeente en dat vinden veel mensen", zegt Stanny Tuyteleers (CD&V). "Er moeten maatregelen komen om het onkruid op langere termijn weg te houden. Zoals de straatveger meer inzetten en straatgoten met kasseien uitrusten met asfalt zodat er geen zaden van onkruid of vuil in de voegen komen."


"Tijdens de vorige legislatuur moesten we nog branders aankopen en onze medewerkers opleiden. De Vlaamse Milieumaatschappij zag ook dat we met een achterstand begonnen en laat ons uitzonderlijk tot eind 2017 toe om lichte pesticiden te gebruiken, maar dan zo weinig mogelijk", reageert Wouter Verbeeck (N-VA), schepen van Openbare Werken.


Toch is de inhaalbeweging in volle gang. "We werken met een externe firma zodat onze eigen gemeentearbeiders meer de veegwagen kunnen gebruiken en de bloemenperken onderhoudsvriendelijker kunnen maken. We hebben al twee derde, dat zijn meer dan 10.000 éénjarige plantjes, van ons plantgoed vervangen door meerjarige planten die op termijn aanzienlijk minder onderhoud zullen vergen. Die nieuwe planten hebben de eerste jaren veel zorg nodig om nadien volledig tot hun recht te komen met meer kleur", besluit de schepen. (FSL)