Ook Franstaligen willen Ghequiere als burgemeester

In Linkebeek vindt maandagavond een extra gemeenteraad plaats, waar gevraagd zal worden om Yves Ghequiere voor te dragen als burgemeester.

De Franstalige meerderheid van LB doet dat nadat de Raad van State de beroepen van Damien Thiéry verwierp in zijn strijd om de sjerp. Thiéry mag van de Vlaamse overheid geen burgemeester worden na inbreuken op de taalwetgeving. Ook het hoogste gerechtshof oordeelde enkele dagen geleden dat hij zeker deze legislatuur geen burgemeester meer kan zijn. Dat Ghequiere nu voorgedragen zal worden, is opmerkelijk. De Vlaamse oppositielijst Prolink en Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans (N-VA) stelden immers zelf ook al voor om Ghequiere de sjerp te geven - een voorstel dat toen weggelachen werd. Tot het zover is, blijft Eric De Bruycker (Prolink) waarnemend burgemeester. (BKH)