Linkebeek zoekt (vrouwelijke) kandidaten voor nieuwe commissie ruimtelijke ordening

Het gemeentebestuur van Linkebeek is op zoek naar kandidaten voor de GECORO.
Google Maps Het gemeentebestuur van Linkebeek is op zoek naar kandidaten voor de GECORO.
Het gemeentebestuur van Linkebeek is een nieuwe zoektocht gestart naar kandidaten voor de Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening (GECORO). 

Die commissie geeft het schepencollege onder andere advies over omgevingsvergunningsaanvragen. Vorig jaar was er al een oproep maar omdat er te weinig vrouwelijke kandidaten waren is de oproep opnieuw gelanceerd. Wie zich kandidaat stelt, moet wel een zekere deskundigheid en kennis over ruimtelijke ordening aantonen en beroepservaring of praktijkkennis opgedaan hebben. Kandidaturen indienen voor 1 april. Info op www.linkebeek.be.