Ghequiere draagt de sjerp

EINDELIJK EEN NIEUWE BURGEMEESTER, MAAR NIET ZONDER WAT MODDERGOOIEN

Mozkito
Tijdens een extra gemeenteraad werd gisteren Yves Ghequiere (LB) voorgedragen als nieuwe burgemeester van Linkebeek. De sjerp van de faciliteitengemeente was vacant nadat de Raad van State opnieuw oordeelde dat Damien Thiéry deze legislatuur niet meer in aanmerking kan komen. Nederlandstaligen en Franstaligen gooiden nog wat modder heen en weer, maar incidenten bleven uit.

Thiéry werd in 2012 met 1.232 voorkeurstemmen verkozen tot burgemeester van Linkebeek. Maar toenmalig Vlaams minister van Bestuurszaken Geert Bourgeois (N-VA) weigerde hem te benoemen wegens inbreuken op de taalwetgeving. Zo werden er ongevraagd Franstalige kiesbrieven verstuurd. Liesbeth Homans (N-VA), de opvolger van Bourgeois, kon niet anders dan de lijn van haar voorganger te volgen. Maar dat pikte Thiéry niet, en sinds 2013 trok hij drie keer naar de Raad van State, het hoogste gerechtshof in ons land. Daar kreeg hij drie keer ongelijk - de laatste keer dateert van enkele weken geleden. Toen luidde het vonnis dat Thiéry al zeker deze legislatuur geen burgemeester meer kan zijn.


En dus moest een nieuwe burgemeester voorgedragen worden. Twee jaar geleden wilde Homans Yves Ghequiere, een partijgenoot van Thiéry, benoemen. Maar hij weigerde. Eind 2015 benoemde Homans uiteindelijk de Nederlandstalige Eric De Bruycker (Prolink) tot burgemeester, maar die nam enkele weken later al ontslag. En sindsdien was hij ontslagnemend burgemeester van Linkebeek.

Mozkito

Geen respect

Maar nu is er met de aanstelling van Ghequiere dan toch een uitkomst. Al weerhield dat gisteravond niemand ervan om op het einde van de extra gemeenteraad nog wat met modder te gooien. "We zijn niet triomfantelijk", richtte Rik Otten (Prolink) zich tot Thiéry. "We vinden uw houding intriest. U heeft er alles aan gedaan om De Bruycker stokken in de wielen te steken. U had geen respect voor hem als persoon, noch voor zijn ambt. Tot op het ridicule af. En dan gaat u publiekelijk verkondigen dat hij niet bekwaam is als burgemeester. Een samenwerking was nooit mogelijk. We hopen dat dit gehakketak nu kan stoppen."

Discriminatie

"In elke democratie kan er binnen een gemeenteraad een debat gehouden worden", repliceerde Thiéry. "Maar dat is hier nooit het geval geweest omdat alles in het Nederlands gebeurde. De bevolking kwam niet naar de gemeenteraad en de meerderheidsleden die niet perfect tweetalig zijn, durfden niet tussenbeide te komen. Dat hier enkel Nederlands gesproken mag worden, is niet enkel ondemocratisch, maar ook onwettig. Volgens een onafhankelijk juridisch advies van een Spaans bureau - dat er op vraag van de Raad van Europa kwam - blijkt dat de Franstalige minderheid gediscrimineerd wordt in Vlaams-Brabant. Er is hier gewoon geen democratisch debat. Jullie twee (Otten en De Bruycker, red.) brengen enkel de pesterijen van mevrouw Homans naar Linkebeek, waardoor er problemen ontstonden tussen de gemeenschappen. En dat terwijl alles tot 2000 goed ging. Alles is kapot en dat is jullie fout."

In het Frans

Meerderheidslid Dominique Schwarts gooide nog wat olie op het vuur door zich in het Frans tot de twee Nederlandstalige oppositieleden te richten, wat resulteerde in boegeroep van enkele TAK-leden (Taal Aktie Komitee) uit het publiek. "Maar hij heeft het recht om Frans te spreken", zei Damien achteraf. "De wet wordt gewoon slecht geïnterpreteerd. Jullie (opnieuw gericht naar Prolink, red.) zijn enkel specialisten in het verdelen. We hopen dat de pesterijen nu stoppen tot 2018, maar ik vrees ervoor."