Politie gaat snelheidscontroles houden in fietsstraten

Een van de openingen van de fietsstraten afgelopen zomer in Lille.
Peter Vanderveken Een van de openingen van de fietsstraten afgelopen zomer in Lille.
De gemeente gaat enkele aanpassingen doorvoeren in de eerder ingevoerde fietsstraten. Zo zullen er onder meer snelheidscontroles uitgevoerd worden.

De gemeente Lille voerde in alle schoolomgevingen fietsstraten in om de veiligheid te verhogen. De proefperiode loopt tot 30 juni van dit jaar, maar er was ook beloofd om een tussentijdse evaluatie te doen en daarna nog eventuele aanpassingen te doen. “We hebben een tussentijdse bevraging gedaan bij de schooldirecties, wijkagenten en de werkgroep mobiliteit”, zegt schepen Luc De Backer van Groen. “We hebben enkele pijnpunten doorgekregen. De snelheidsbeperking van 30 kilometer per uur wordt niet altijd nageleefd en fietsers worden soms nog ingehaald. De aansluiting van de Schoolstraat met de Singel is smal. Fietsers ervaren het als een onveilige situatie. Voor de fietsstraat aan GVBS De Wingerd kregen we de vraag of we de fietsstraat kunnen laten aansluiten op het doorsteekje (trage weg) naar Haestakkers.”

Extra controles

De gemeente heeft nu beslist om een reeks extra maatregelen te nemen. “De komende periode zal de politie gerichte controles uitvoeren in de fietsstraten”, zegt De Backer. “Voor de fietsstraat GBS Gierle voeren we in het gedeelte van de Schoolstraat voeren we éénrichtingsverkeer in tussen de Singel en de Melkerijstraat in de richting van de Singel. Het éénrichtingsverkeer geldt niet voor fietsers, zij mogen in beide richtingen rijden. Voor de fietsstraat aan GVBS De Wingerd breiden we de fietsstraat uit tot aan het doorsteekje (trage weg) naar Haestakkers. Deze nieuwe maatregelen voerden we in februari in en zullen eind april met de andere fietsstraten mee geëvalueerd worden. Als de evaluatie positief is, blijven deze maatregelen tot aan het einde van de proefperiode in juni.”