Bomen moeten verdwijnen (maar er komen wel nieuwe in de plaats)

Onder meer in het park aan Hof d'Intere moeten bomen verdwijnen
RV Onder meer in het park aan Hof d'Intere moeten bomen verdwijnen
Een aannemer start vanaf 16 februari met een hele reeks kap- en snoeiwerken op het grondgebied van Lille uit veiligheidsoverwegingen. Het gaat meestal om dode en/of verrotte bomen.

In het Hof d’Intere gaat om een hele reeks dode takken die bij stormweer zoals de voorbije zondag voor gevaar kunnen zorgen. De acht coniferen aan de Pastorij worden volledig gekapt om meer meer licht zuurstof aan de andere bomen te geven.

Heerle en Bergske

Aan Heerle verdwijnen dan weer twee populieren en vijf wilgen. Deze bomen vormen een gevaar, ze zijn bovenaan ingerot en er breken vaak takken af. In het najaar worden er nieuwe gepland. Aan het Bergske worden vier eiken gesnoeid. Het dode hout halen we eruit en de takken korten we in. Één lindeboom moet wel gekapt worden. Deze is hol vanbinnen en dus onveilig. Er komt een nieuwe lindeboom in de plaats.

Populieren

Later zullen er ook nog bomen gekapt moeten worden op de dreef tussen de Goordreef en de Oude Lillebaan waaronder 23 lorken, 13 populieren en 1 Amerikaanse Vogelkers verdwijnen. Deze bomen zijn in slechte staat en zijn dood of rot. In de plaats van de populieren komen nieuwe winterlindes te staan.