Sterzingers zamelen 519,75 euro in voor OCMW

Cantacansa schenkt de opbrengst van het sterzingen aan het OCMW.
Frank Eeckhout Cantacansa schenkt de opbrengst van het sterzingen aan het OCMW.
Naar jaarlijkse gewoonte trok het zangkoor Cantacansa gedurende de nieuwjaarsperiode door enkele straten van Lierde. Met het sterzingen verzamelden ze 519,75 euro, een bedrag dat ze ook dit jaar aan het OCMW schonken.

In het bijzijn van de sociaal assistenten overhandigde voorzitter Mirel Holderbeke het geld aan schepen van Sociale Zaken Antoine Van de Maele. “We zijn Cantacansa zeer dankbaar voor dit initiatief en de steun die ze op deze manier bieden aan de minderbedeelden uit onze gemeente. Onze sociale dienst zal het geld besteden voor aankoop van voedselbonnen bij de plaatselijke handelaars", laat schepen Van de Maele weten.