Inwoners buigen zich over klimaatdoelstellingen

Wat kan Lierde doen om de gemeente duurzamer, gezonder en groener te maken? Over deze vraag mogen de inwoners zich vanavond om 19 uur buigen tijdens de 'Klimaattafel' in het ontmoetingscentrum De Lier. Lierde engageert zich om een reeks Europese klimaatdoelstellingen te realiseren. Eén daarvan is het terugdringen van de CO2-uitstoot. "Tegen 2030 willen we 40 procent minder CO2-uitstoot hebben dan in 2011", aldus burgemeester Jurgen Soetens (CD&V). Om deze doelstelling te realiseren hoopt de gemeente te kunnen rekenen op de hulp van haar inwoners. Tijdens de klimaattafel kunnen zij ideeën en initiatieven uitwisselen over verschillende thema's zoals energiezuinig wonen, consuminderen, hernieuwbare energie en duurzame mobiliteit. Inschrijven kan via www.lierde.be/klimaattafel of op het nummer 055/431.025. (TVR)