Helpende handen gezocht voor aanplant bos

Het gemeentebestuur , de milieuraad, het Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen en Natuurpunt nodigen alle inwoners uit om op zondag 10 december mee bomen te planten langs de Kapellestraat. In totaal moeten er 1.000 boompjes worden geplant. Dit deels ter compensatie van de bomen die sneuvelen voor de aanleg van de recreatiezone naast de sporthal. Lierde heeft zich ook voorgenomen om tegen 2030 de CO2-uitstoot met 40 procent te verminderen. Planten gebeurt vanaf 9.30 tot 11.30 uur. Alle vrijwilligers worden om 12 uur getrakteerd op soep en brood. Goed schoeisel en warme kledij zijn aanbevolen. Er wordt ook gevraagd om per gezin één schop en/of een spade mee te brengen. Info: 055/43.10.12 of milieudienst@lierde. (TVR)