Gemeenten experimenteren met ondergrondse glasbollen

De gemeentebesturen van Brakel en Lierde stappen in een proefproject met ondergrondse glasbollen. "Die zijn veel mooier en lokken hopelijk ook minder zwerfvuil", zegt Jurgen Soetens (CD&V), burgemeester van Lierde.


Lierde heeft acht plaatsen waar een glascontainer staat. "Het probleem is dat die glasbollen ook aantrekkingspolen zijn voor zwerfvuil", ondervindt Jurgen Soetens, burgemeester van Lierde. Zijn gemeentebestuur (en ook dat van Brakel) wil daarom experimenteren met glascontainers die onder de grond zitten. In het straatbeeld is alleen nog het luik te zien, waarin gebruikers het glas moeten deponeren. "Het oogt mooier en blijft hopelijk ook schoner", zegt Soetens.


Een ondergrondse (dubbele) glascontainer kost 15.000 euro. "Maar het eerste exemplaar krijgen we gratis. Dit is een proefproject op initiatief van de Intercommunale Vlaamse Ardennen (I.Vl.A.), dat wordt gesponsord door Fost Plus, dat instaat voor de promotie, coördinatie en financiering van de selectieve inzameling, sortering en recyclage van huishoudelijk verpakkingsafval in België. Als dit proefproject meevalt, zijn wij alvast van plan om ook op de ander zeven plaatsen waar nu glasbollen staan, over te schakelen naar ondergrondse modellen", voorziet de burgemeester van Lierde.


In zijn gemeente staan de eerste twee containers aan de Kloosterstraat, omdat dat de drukst bezochte inzamelplaats is.


Brakel koos de Serpentstraat om de eerste ondergrondse glascontainers te laten plaatsen. (DCRB)