Energiezuinige verlichting voor Basisschool De Kei en sporthal De Zandloper

Schooldirecteur David Barbé en schepen van sport Antoine Van de Maele ontvingen certificaten betreffende de beoogde energiewinst. (foto genomen voor de coronacrisis)
Frank Eeckhout Schooldirecteur David Barbé en schepen van sport Antoine Van de Maele ontvingen certificaten betreffende de beoogde energiewinst. (foto genomen voor de coronacrisis)
Basisschool De Kei liet afgelopen winter alle verlichting in haar schoolgebouwen vervangen door energiezuinige ledverlichting. De scholengemeenschap Broeders van Liefde schakelde hiervoor EWB-Bedrijfsverlichting uit Turnhout in. 

In samenspraak met het gemeentebestuur van Lierde werd, in navolging van de gebruiksovereenkomst en financiële regeling voor het naschools gebruik van de sporthal, ook bekeken om de verlichting van sporthal De Zandloper om te schakelen.

“In de kleedkamers en de cafetaria werd ledverlichting geplaatst zoals in de schoolgebouwen. Enkel wat betreft de sportzaal zelf viel de keuze op TL-lampen met de helft minder wattage. Door de bestaande lichtarmaturen ook uit te rusten met extra reflecterende strips blijft de lichtsterkte ondanks de verminderde spanning even sterk", duidt schepen van Sport Antoine Van De Maele (voorLierde). Alvorens deze overweging te maken werden beide opstellingen uitgetest: een deel van de sportzaal kreeg ledlampen en een ander deel van de sportzaal werd uitgerust met de aangepaste TL-lampen.

“Gezien ledverlichting verblinding geeft bij het opkijken en de aangepaste TL-lampen nagenoeg evenveel energiebesparing opleveren, viel wat de sportzaal betreft dus de keuze op de laatste variant. In sporthal De Zandloper vinden competitiesporten plaats zoals minivoetbal en volleybal, recreatief wordt er onder meer ook badminton gespeeld, vinden er winterlessen tennis plaats, allemaal sporten waarbij kans op verblinding door ledverlichting best wordt vermeden. In de pas ingerichte danszaal op de zolder van basisschool De Kei is het dimmen van de ledverlichting alvast voorzien", besluit Van De Maele.