Voorzitter KVK Hooikt stapt op

IVO ANDRIES: "CLUBSECRETARIS EN CD&V HANDELEN ACHTER MIJN RUG"

Ivo Andries neemt met pijn in het hart afscheid van de voetbalclub.
Foto Legreve Ivo Andries neemt met pijn in het hart afscheid van de voetbalclub.
Ivo Andries (Open Vld), voorzitter van KVK Hooikt, neemt ontslag uit de club. "Clubsecretaris Wim Arras en oppositiepartij CD&V stuurden een persbericht uit en legden een plan voor aan het schepencollege zonder dat ik van iets wist. Op deze manier kan ik niet functioneren", zegt Andries die bijna 45 jaar lid was van KVK Hooikt, waarvan meer dan 20 jaar als bestuurslid.

"Ik kan niet meer functioneren in een bestuur waarin leden beslissingen of standpunten innemen buiten het dagelijks bestuur en hiermee in de openbaarheid treden", zegt Andries, die ook sortschepen is. "Ik neem afscheid van de voetbalclub met pijn in het hart. Ik voetbalde van mijn zeven jaar bij KVK Hooikt en speelde zelfs nu en dan in het eerste elftal. Ik heb veel tijd en energie in de club gestoken. Twintig jaar geleden heb ik de club nog van het faillissement gered. Ik zal vanaf nu geen deel meer uitmaken van het dagelijks bestuur en niet meer deelnemen aan het organiseren van activiteiten", zegt Ivo Andries.


KVK Hooikt en CD&V legden zelf een plan voor een kunstgrasveld op tafel. "Wij hebben maar één doel voor ogen: meer en betere sportaccommodatie in Lier en Koningshooikt", zegt secretaris Wim Arras.

200 jeugdspelers

"We stellen een voorbeeld van hoe wij aan beleid willen doen. Dat is in overleg met clubs en verenigingen om naar creatieve oplossingen te zoeken die goed zijn voor alle betrokkenen. Sinds het veel regent, is ons voetbalterrein een slijkpoel zodat er niet meer getraind of gespeeld kan worden. Wij tellen 320 leden van wie meer dan 200 jeugdspelers, en die zijn allemaal ontgoocheld."


"Als sportschepen kan ik niet alleen KVK Hooikt een kunstgrasveld van een half miljoen euro geven. Er zijn nog voetbalploegen die dit willen", zegt Andries. "Ik besef dat KVK Hooikt wel degelijk nood aan een kunstgrasveld heeft want in de winterperiode liggen de terreinen er zo drassig bij dat voetballen niet mogelijk is. Een kunstgrasveld kost echter tussen de 400.000 en 500.000 euro. Voor een investering in dergelijke sportinfrastructuur is dit jaar in de begroting geen budget voorzien. Het schepencollege (N-VA en Open Vld) beslist dit en niet ik alleen als schepen van Open Vld. Het blijft hoe dan ook mijn absolute betrachting om, in samenwerking met alle Lierse en Hooiktse voetbalverenigingen, nieuwe terreinen aan te leggen op de site van de Hoge Velden aan de Aarschotsesteenweg in Lier."


"Het is dus absoluut niet de bedoeling dat KVK Hooikt op de Hoge Velden zou gaan voetballen. Maar een kunstgrasveld alleen voor KVK Hooikt is niet verdedigbaar tegenover de Lierse voetbalverenigingen. Als ik opnieuw de gelegenheid krijg deel uit te maken van het volgende stadsbestuur zal mijn ambitie zijn de aanleg van enkele voetbalvelden en kunstgrasvelden op de Hoge Velden en één kunstgrasveld in het sportcentrum in Koningshooikt. Dit laat ik opnemen in de meerjarenplanning van de bestuursperiode 2019-2024", besluit Ivo Andries.