Vier maanden na oproep van inwoner Dominic: Lier krijgt binnenkort Moederplein

Dominic Van Oosterwyck lanceerde begin dit jaar een oproep voor een Moederplein.
Kristof De Cnodder Dominic Van Oosterwyck lanceerde begin dit jaar een oproep voor een Moederplein.
Als alles normaal verloopt, geeft de Lierse gemeenteraad maandag de naam Moederplein aan een nieuw aan te leggen plein nabij de Bosstraat. Daarmee wordt (deels) gevolg gegeven aan een oproep die Lierenaar Dominic Van Oosterwyck begin dit jaar deed.

‘Zou het niet tof zijn dat elke Vlaamse stad of gemeente een Moederstraat of Moederplein zou hebben? Moeders zijn enorm belangrijke mensen en op die manier zouden we heel veel vrouwen tegelijk hulde kunnen brengen.’ Dat idee lanceerde Dominic Van Oosterwyck eind januari via diverse mediakanalen. Dominics thuisstad Lier lijkt nu mee op die kar te gaan springen. Het stadsbestuur heeft de intentie om een plein in een toekomstig woonproject nabij de Bosstraat Moederplein te noemen. De gemeenteraad wordt gevraagd om die plannen te bekrachtigen.

“Op zich vonden we het een goed voorstel en onze toponymische commissie en erfgoedraad oordeelden dat het op die locatie zeker kon”, aldus bevoegd schepen Rik Verwaest (N-VA). “Natuurlijk ben ik blij dat het Moederplein er door komt”, reageert Dominic Van Oosterwyck. “Tegelijk vind ik het jammer dat men heeft gekozen voor een locatie aan de rand van de stad. Een Moederplein moet eigenlijk een echte ontmoetingsplaats worden en dat kan beter op een centrale locatie. Ik dacht bijvoorbeeld aan het nieuwe woonproject op de voormalige normaalschoolsite.”

Vrouwennamen

Op de oude normaalschool worden wel twee andere ‘vrouwelijke’ straatnamen voorzien: het Barbara Vettersplein en het Cor De Klutsplein. Ook dat wordt maandag voorgelegd aan de gemeenteraad. “Barbara Vetters was in de zestiende eeuw moeder overste van het toenmalige Sint-Elisabethgasthuis en werd vermoord door deelnemers aan de Spaanse Furie. Het Sint-Elisabethgasthuis stond vroeger op de plaats van de normaalschool. Cor De Kluts was een legendarische visverkoopster in de wijk Het Looks”, legt schepen Verwaest uit. “In de toekomst is het de bedoeling dat we vaker nieuwe straten gaan vernoemen naar vrouwen. We hebben alvast een lijstje met een vijftiental namen klaar liggen.” Overigens zullen twee andere pleinen op de normaalschoolsite Willem-I-Plein en Normaalschoolplein worden gedoopt.