Verkeer door binnenstad? N-VA voorstander, Open Vld niet

De coalitiepartners Open Vld en N-VA zitten (nog) niet op dezelfde lijn om het fileprobleem in en rond Lier op te lossen. "Principieel zijn wij geen voorstander van het openstellen van de binnenstad", zegt schepen Marleen Vanderpoorten (Open Vld). Bert Wollants, schepen van Openbare Werken (N-VA), zegt dat het wél "één van de opties is".


"Ons standpunt is altijd geweest: geen verkeer in de binnenstad. Als er bepaalde omstandigheden spelen zullen wij dit beoordelen. We zullen maandag zien wat er op het schepencollege voorgesteld wordt en welke argumenten van doorslag zijn", zegt Marleen Vanderpoorten. Schepen van Openbare Werken Bert Wollants zegt dat de Grote Markt terug openstellen één van de opties is. "Wij onderzoeken verschillende pistes maar het heeft geen zin om het verkeer in de binnenstad open te stellen als het daar ook stil staat. We hebben aan politie en verkeersdienst een evaluatie gevraagd naar waar het verkeer zich verplaatst en op welke uren", aldus Bert Wollants.


"N-VA was altijd al voor verkeer over de Grote Markt maar coalitiepartner Open Vld wou dit destijds maar gedeeltelijk. Maar nood breekt wet. De Grote Markt openstellen tijdens de spitsuren zou al veel helpen", zegt Mara Op de Beeck (N-VA). (WAE)