Verbrandingsoven op 4 meter van huis

OMWONENDEN ZIJN GEURHINDER BEU EN DIENEN KLACHT IN TEGEN PAPRIKABEDRIJF

Simonne Mariën en Annick Peeters klagen over de verbrandingsoven die vlak achter hun tuin ligt.
Foto David Legreve Simonne Mariën en Annick Peeters klagen over de verbrandingsoven die vlak achter hun tuin ligt.
Twee buurtbewoners in de Heistraat hebben bij de Raad van State een klacht neergelegd tegen het tuinbouwbedrijf Cepeko, dat paprika's teelt. Zij zijn de geurhinder en luchtverontreiniging, veroorzaakt door de verbrandingsoven van het bedrijf, helemaal zat. Die ligt vlakbij hun huis. "Uit metingen van labo's blijkt dat de concentratie aan zware metalen 10 keer te hoog ligt."

"De uitbater van het tuinbouwbedrijf zal zeggen dat het larie is, maar hij overschrijdt wel degelijk de normen", zeggen de bewoners Simonne Mariën en Annick Peeters. "Het Agentschap Zorg en Gezondheid heeft metingen laten uitvoeren. Zowel voor fijn stof als voor zware metalen liggen de concentraties te hoog. Voor zware metalen, waaronder het giftige cadmium en kwik, bedraagt de wettelijke norm 2,25 terwijl er bij ons in de buurt 26,91 werd gemeten. Hiervoor liet de Milieudienst 3 pv's opmaken.

Laag roet

"Ondertussen kunnen wij niet buiten en geen ramen open zetten door de stank. Bovendien bedekt een laag roet onze tafels en stoelen en is de gevel van ons huis zwart geblakerd. Onze haag is er zelfs van kapot gegaan", zegt Annick Peeters. "Iedereen in de Heistraat heeft last van die verbrandingsoven, maar de meeste mensen zwijgen en durven niets zeggen. Om hun serres te verwarmen stookt het bedrijf hout dat behandeld is met verf en lijm dat van het containerpark komt. Die uitstoot van de schouwpijp op amper 4 meter van ons huis ademen wij allemaal in. Familie en vrienden willen niet meer naar ons komen voor een barbecue omdat het zo stinkt. Wij hebben een bladanalyse laten uitvoeren en onderzoek wijst uit dat de blaadjes stikken van de rook. Als struiken en bomen kapot gaan, dan is dit ook ongezond voor de mens", vertelt Annick Peeters.

Monotoon geluid

Overbuur Simonne Mariën toont een dikke bundel papieren. "De politie is al tien keer vaststellingen komen doen. Een hoofdinspecteur van de Lierse politie bleef 39 minuten ter plaatse en stelde geurhinder vast afkomstig van de schoorsteen van de verbrandingsinstallatie. Er werd ook een monotoon geluid vastgesteld. Er kloppen vele zaken niet en daarom zijn wij naar de Raad van State getrokken. Toppunt is dat de exploitant zelf in de milieuraad zetelt als afgevaardigde van de Boerenbond. Er worden geen sancties getroffen, ook al is de inplanting van die afvalinstallatie totaal verkeerd en mag die daar gewoon niet zijn."

"Niets fout gedaan"
Marc Ceulemans, uitbater van het tuinbouwbedrijf Cepeko dat paprika's teelt, zegt dat hij met alles in orde is. "Hier gebeuren metingen en de provincie geeft mij zelfs gelijk, ik doe niets wat niet mag", reageert hij. Raadslid Marcel Taelman (Vlaams Belang) vraagt zich af wat het stadsbestuur met de klachten van de omwonenden doet en welke oplossing zij voorstelt.

Volgens milieuschepen Lucien Herijgers (N-VA) is er niets aan de hand. "De in 2007 afgeleverde milieuvergunning door het college heeft zeer strenge emissienormen opgelegd. Naar aanleiding van een beroep tegen deze milieuvergunning heeft de Bestendige Deputatie de emissienormen en de meetfrequenties versoepeld. Het stadsbestuur kan enkel vaststellen dat het bedrijf de opgelegde normen respecteert", reageert milieuschepen Lucien Herijgers (N-VA).