Studiebureau aangesteld voor werken de Mijl

Het schepencollege stelt een studiebureau aan voor weg-en rioleringswerken aan de Mijl in Lier. Dit studiebureau zal een voorontwerp opmaken voor deze werken dat aan het stadsbestuur zal worden voorgelegd. Ook de bewoners worden hierover ingelicht. Na opmaak van een definitief ontwerp en goedkeuring kan de bouwaanvraag ingediend worden en na godkeuring een aannemer aangesteld worden.