Stad verwerft extra stuk van toekomstig sportcentrum Hoge Velden, uitspraak omtrent onteigeningen tegen zomer verwacht

De stad Lier wil zes tot acht voetbalvelden en een Finse piste gaan aanleggen op de site Hoge Velden. De verwerving van de nodige gronden is nog volop bezig.
ANP De stad Lier wil zes tot acht voetbalvelden en een Finse piste gaan aanleggen op de site Hoge Velden. De verwerving van de nodige gronden is nog volop bezig.
De realisatie van het geplande stedelijke sportcomplex Hoge Velden komt weer een (klein) stapje dichterbij. Het Lierse stadsbestuur bereikte een aankoopovereenkomst met een van de huidige grondeigenaars op de site. Maar: er moet nog wel ongeveer een vijfde van de totaaloppervlakte onteigend  worden. “We hopen dat de rechter tegen de zomer groen licht geeft”, zegt sportschepen Ivo Andries.

De stad Lier heeft al lang plannen om een braakliggend terrein nabij de ring om te vormen tot een sportcentrum met Finse looppiste en zes tot acht voetbalvelden. Het stadsbestuur wil op deze manier inspelen op de nood aan extra velden die voetbalclubs Lierse Kempenzonen en Lyra-Lierse hebben. De stad heeft daarvoor 4,6 miljoen euro ingeschreven in de meerjarenplanning.

Een archiefbeeld van sportschepen Ivo Andries aan de Hoge Velden.
Foto Repro David Legreve Een archiefbeeld van sportschepen Ivo Andries aan de Hoge Velden.

Het verwerven van de nodige gronden is nog steeds volop aan de gang. Recent bereikte het schepencollege met een perceeleigenaar een minnelijke overeenkomst ter waarde van een kleine 80 000 euro. “Eens die akte officieel is ondertekend, gaan we ongeveer tachtig procent van het beoogde terrein in handen hebben”, vertelt bevoegd schepen Ivo Andries (Open VLD). “Met de resterende eigenaars kwamen we niet tot een onderhandelde oplossing. Daarom werd een onteigeningsprocedure ingezet. De vrederechter keurde de onteigening goed, maar de tegenpartijen gingen in beroep. Nu zit de zaak bij de rechtbank van eerste aanleg. In principe zal er net voor of net na de zomervakantie een uitspraak vallen.”

Stadion Lyra-Lierse

Intussen is het niet helemaal duidelijk of Lyra-Lierse aan de Hoge Velden een stadion voor zijn eerste ploeg zal kunnen bouwen (wat de momenteel naar Berlaar uitgeweken club heel graag wil). Volgens de opgelegde onteigeningsregels moeten nieuwe voorzieningen aan de Hoge Velden immers een gemeenschapsfunctie krijgen. En of een stadion voor een eerste elftal van één club een gemeenschapsfunctie heeft, is voor discussie vatbaar. Om de zaken niet extra te bemoeilijken, spreekt schepen Andries zich liever niet te veel uit over dit aspect. “Zowel met Lyra-Lierse als Lierse Kempenzonen lopen er volop gesprekken om tot een goede oplossing te komen”, besluit Andries.

Lyra-Lierse hoopt aan de Hoge Velden ook een stadion voor de eerste ploeg te kunnen bouwen. Het is echter niet helemaal zeker of dit zal kunnen.
GOYVAERTS/GMAX AGENCY Lyra-Lierse hoopt aan de Hoge Velden ook een stadion voor de eerste ploeg te kunnen bouwen. Het is echter niet helemaal zeker of dit zal kunnen.