Stad geeft negatief advies voor woonproject aan vroegere Old Pine Shop, eindbeslissing ligt bij provincie

Het voormalige gebouw van de Old Pine Shop.
RV/Google Streetview Het voormalige gebouw van de Old Pine Shop.
Het Lierse schepencollege heeft een negatief advies gegeven voor het woonproject dat de firma Newbrix wil realiseren op de hoek van de Antwerpsesteenweg en de Guido Gezellelaan. Newbrix wil daar de voormalige Old Pine Shop afbreken en vervangen door 64 wooneenheden, maar die plannen vindt de stad te grootschalig. Uiteindelijk zal de provincie de knoop doorhakken.

Begin 2015 ging meubelwinkel Old Pine Shop failliet. Een tijdje later kreeg projectontwikkelaar Newbrix de site in handen. Newbrix wil er graag 64 wooneenheden realiseren, verdeeld over een aantal appartementen en zogenaamde urban villa’s.

De bouwaanvraag stootte op veel protest bij omwonenden. Er liepen destijds tijdens het openbaar onderzoek maar liefst 156 bezwaarschriften binnen. Toch leverde de stad Lier in eerste instantie een vergunning af. Die vergunning werd later door enkele buurtbewoners aangevochten. De procedure leidde via de provincie en de Raad voor Vergunningsbetwistingen opnieuw naar de provincie. Uiteindelijk zal de bestendige deputatie een definitieve beslissing gaan nemen en met het oog daarop moest het stadsbestuur een advies geven.

Nieuwe inzichten

Opvallend genoeg heeft het schepencollege nu zijn kar gekeerd. “Intussen bracht de Vlaamse bouwmeesterscan nieuwe inzichten”, verklaart schepen van Stadsontwikkeling Walter Grootaers (Open VLD). “De bouwdichtheid van het project wordt nu als te groot beschouwd. Ook het feit dat het bezoekersparkeren wordt afgewenteld op de wijk Zevenbergen vinden we niet goed. Verder hebben we een probleem met de hoogte van de bebouwing.”

Het is nu afwachten of de provincie het advies al dan niet zal volgen. Indien wel, dan is het oorspronkelijke project van de baan en zal Newbrix zijn huiswerk opnieuw moeten doen.