Stad gaat 32 miljoen euro investeren ondanks hoge schuldenberg

Bij de opmaak van het meerjarenplan 2014-2019 nam de stad de nodige structurele maatregelen om Lier weer financieel gezond te maken. Dit wordt nu uitgebreid tot 2020 mits goedkeuring van de gemeenteraad deze maand.

"Eind 2020 bedraagt de schuld 75,6 miljoen euro wat 5,56 miljoen euro minder is", zegt burgemeester Frank Boogaerts (N-VA). Toch worden er voor 32 miljoen euro investeringen gepland."Er wordt onder meer 180.000 euro in de begroting ingeschreven voor een 'Proper Lier'. De aanpak van onkruid en zwerfvuil wordt op een efficiëntere manier aangepakt. De binnenstad, het centrum van Koningshooikt en de begraafplaatsen worden in eigen beheer onderhouden. Daarvoor werven we extra mensen aan en wordt het machinepark verder geoptimaliseerd", legt burgemeester Frank Boogaerts uit. Op de planning staat ook de heraanleg en nieuwe rioleringen in de Sint-Gummarusstraat(470.000 euro). De aanleg van de fietsostrade Lier-Oost tussen Herentals en Aarschot kost de stad 517.000 euro.

Sint-Gummaruskerk

De restauratie van de Sint-Gummaruskerk wordt in 2018 hervat. Naast budget voor studiekosten worden zowel in 2019 als 2020 budgetten voorzien voor de werken zelf met telkens 900.000 euro. De gevel van de Academie voor Schone Kunsten wordt gerenoveerd. Voor de eerste fase wordt volgend jaar 460.000 euro gebudgetteerd. OCMW-voorzitter Marleen Vanderpoorten (Open VLD) stipt aan dat ook in Lier de armoedeproblematiek verscherpt. "De bestaande samenwerkingsverbanden met derdenorganisaties worden daarom verder uitgediept. Midden 2018 wordt ook de realisatie van een nieuw lokaal dienstencentrum een feit wat het lokaal zorgbeleid naar een hoger niveau kan tillen. De toelage voor hulporganisaties zoals 'Goed Gevoel' en 'Gomor' wordt opgetrokken", zegt OCMW-voorzitter Marleen Vanderpoorten. (WAE)