Slibreductie Binnennete van Sint-Jansbrug tot stadsvest

Het schepencollege besliste om het slib van de Binnennete vanaf de Sint-Jansbrug (dicht bij de Zimmertoren) tot aan de Stadsvest te reduceren. De werken starten nog deze zomer. De kosten voor deze opdracht worden geraamd op 40.526,38 euro inclusief btw. In juni 2015 startte de stad met een proefproject op de Binnennete om de hoeveelheid slib te reduceren. De zone tussen het spuihuis en de De Heyderstraat werd behandeld met een biologisch product voorzien van aërobe micro-organismen. "18 maanden later bleek dat bij het afronden van het project de vooropgestelde doelstelling om 50 percent slib te verminderen werd gehaald en zelfs licht werd overschreden."


"Hierdoor daalde het niveau van het slib gemiddeld met zo'n 46 cm. Op die manier verdween er zo'n 2.737 m³ slib en is de kwaliteit en de helderheid van het water er behoorlijk op vooruit gegaan. De behandeling zorgt er ook voor dat de slibaangroei nog jaren onder controle blijft", legt schepen Bert Wollants uit. Omwille van deze gunstige resultaten werd in april 2016 gestart met eenzelfde behandeling om het slib in de vijver van het stadspark aan te pakken. Ook hier slaat de behandeling probleemloos aan. "Over de gehele oppervlakte daalde het slib al gemiddeld met zo'n 21 cm of 36 percent. Minder geurhinder en betere waterkwaliteit zijn nu al vast te stellen. Dit project voor de vijver van het stadspark loopt nog tot oktober 2017. Doel is om 50 percent slibreductie te realiseren", aldus schepen Wollants nog. (WAE)