Restauratie werk voor nieuwe legislatuur

KROTTEN BEGIJNHOF PAS IN 2019 AANGEPAKT PASTORIJ IN ERFPACHT

De verkrotte huisjes in de Symforosastraat op het Begijnhof.
David Legreve De verkrotte huisjes in de Symforosastraat op het Begijnhof.
De restauratie van de acht verkrotte begijnenhuisjes in de Symforosastraat op het 13de-eeuwse Begijnhof, eigendom van de stad en Unesco Werelderfgoed, is werk voor de nieuwe legislatuur die aanvangt in 2019. De pastorie in de Begijnhofstraat, die van de kerkfabriek is en deel uitmaakt van het Begijnhof, wordt in erfpacht gegeven. "Bisschop Johan Bonny moet echter nog zijn zegen geven", zegt advocaat Filip Goemans, voorzitter van de Kerkfabriek Sint-Gummarus.

Het prachtige 13de-eeuwse Begijnhof, een miniatuurstadje dat toeristen van heinde en ver lokt, is al jaren in verval. In de Symforosastraat staat het ene vervallen krot naast het andere. Acht om precies te zijn. Het OCMW is eigenaar van twee derden van het Begijnhof, het kerkbestuur voor één derde en de stad is eigenaar van het publiek domein waaronder de wegenis. Het masterplan voor het Begijnhof ligt al heel lang op tafel en restauratie wordt al jaren aangekondigd. Er zijn al restauraties gebeurd maar er is nog veel werk aan de winkel. Verder liggen de kasseien gevaarlijk schots en scheef en moet er een nieuw rioleringstelsel komen. "Begin nieuwe legislatuur, na de verkiezingen in 2018, zal het nieuwe bestuur werk maken van de restauraties", zegt Walter Grootaers (Open VLD), schepen van stadsontwikkeling.


"De pastorie, een 17de-eeuws beschermd monument in de Begijnhofstraat staat al bijna 17 jaar leeg", zei Jan Hermans (Lier& Ko) maandagavond tijdens de gemeenteraadszitting. "Pastoor Vermeiren heeft de pastorie van het Begijnhof verlaten omstreeks september 2000. De pastoorswoning dateert van voor de Franse Revolutie en moet 'gedesaffecteerd worden', wat betekent onttrokken worden aan de eredienst vooraleer ze een nieuwe bestemming kan krijgen. De procedure kan op zes maanden afgehandeld worden. Snel ingrijpen is de boodschap want wij achten dat de kans groot is dat o.a. de huiszwam er heeft toegeslagen."

De pastorie van het Begijnhof.
Marc Aerts De pastorie van het Begijnhof.

Belasting op leegstand

"Het niet herbestemmen, verhoogt de restauratiekost en vertegenwoordigt bovendien heel wat kapitaal dat nuttig kon aangewend worden. De stad kan hierin actie ondernemen door belasting te heffen op leegstand", stelt Jan Hermans. "Het pand is wel opgenomen op de lijst van de leegstaande gebouwen. Maar het is niet ingekohierd, wat wil zeggen dat de belasting niet geheven wordt", stelt Jan Hermans nog.


Filip Goemans, voorzitter van de kerkfabriek, onderstreept dat de kerkfabriek niets liever wil dat alles vlotter en simpeler verloopt. "Er is een Masterplan, een Beheersplan Monumentenwachtplan en het Canoniek Recht, wij doen niet wat wij willen! De pastorie wordt nog altijd gebruikt. De processiekleren worden er bewaard, de receptie na de processie vindt er plaats. De pastorie werd in 2009 omgetoverd tot restaurant Felixir voor het feuilleton 'Goesting' op TV en er is jaarlijks een expo. Wij zijn wel degelijk bezig met de pastorie. Het masterplan is er al heel lang en moet geactualiseerd worden en er moet een beheersplan opgesteld worden voor het Begijnhof dat één groot monument is. Dat moet trouwens voor de subsidies."

54 types stenen

"Studenten zijn drie weken lang bezig geweest voor het masterplan en beheersplan. Ze kwamen tot de vaststelling dat er 54 verschillende types stenen lagen. Begin er maar aan..."


"En dan is er het Canoniek Recht dat bepaalt dat de bisschop of de Heilige Stoel moet beslissen over de goederen van de kerk. Wij kunnen niets verkopen of in erfpacht geven zonder de toestemming van de bisschop", besluit Voorzitter Filip Goemans. Schepen Walter Grootaers (Open VLD) onderzoekt het dossier Pastorie om eventueel leegstandsbelasting te heffen.