Politie controleert op naleven coronamaatregelen: “Vijf pv's uitgeschreven”

Photo News
De politie van Lier controleert of inwoners zich houden aan de door de federale overheid opgelegde coronamaatregelen.  Voorlopig werden vijf processen-verbaal uitgeschreven.

“Ze werden drie GAS-pv’s opgemaakt tegen drie personen die het samenscholingsverbod overtraden”, vertelt Magalie Derboven van de politie Lier. “De twee andere pv’s werden dan weer uitgeschreven aan twee bestuurders die niet-essentiële verplaatsingen maakten.”  De vijf riskeren nu geldboetes die kunnen oplopen tot 4.000 euro.

Sinds de invoering van de maatregelen door de federale overheid in de strijd tegen het coronavirus, voert de politie dergelijke controles op regelmatige tijdstippen  uit. Hiervoor zette de politie ook extra mensen in. “Maar niet iedereen wordt onmiddellijk geverbaliseerd. Eerst trachten we hen nog  te sensibiliseren”, besluit Derboven.