Plannen voor hondenweide aan Dungelhoeff krijgen negatief advies (maar dat betekent niet dat ze definitief worden opgeborgen)

Een archiefbeeld van de hondenlosloopzone aan de Lierse Beatrijslaan. De plannen voor een tweede hondenweide aan de Dungelhoeff stootten op twee negatieve adviezen.
Marc Aerts Een archiefbeeld van de hondenlosloopzone aan de Lierse Beatrijslaan. De plannen voor een tweede hondenweide aan de Dungelhoeff stootten op twee negatieve adviezen.
De plannen voor een nieuwe hondenlosloopzone aan de Dungelhoeff in Lier hebben een negatief advies gekregen van het autonoom gemeentebedrijf SOLag en van de stedelijke groendienst. Dat betekent echter niet dat die piste nu meteen is afgeserveerd. “Er is ook nog altijd veel te zeggen vóór de locatie in kwestie”, stelt schepen van Dierenwelzijn Rik Pets (N-VA).

Eind vorig jaar maakte Rik Pets bekend dat de stad plannen heeft om een hondenweide in te richten op een grasveldje nabij de Dungelhoeffsite. Een petitie onder hondenliefhebbers toonde aan dat er zeker vraag is naar een tweede hondenlosloopzone in Lier. De zone die schepen Pets in gedachten had, is volgens SOLag en de groendienst echter niet ideaal.

Een archiefbeeld van schepen Rik Pets met de hond van zijn buurman.
RV Een archiefbeeld van schepen Rik Pets met de hond van zijn buurman.

SOLag uit zijn bezorgdheid over de mogelijke versnippering van de open ruimte aan de Dungelhoeff. “Het plaatsen van een afrastering voor een hondenweide verstoort het landschappelijke uitzicht”, beaamt de groendienst. “Bovendien dreigen de dertien bomen in de zone aangetast te worden door de urine die honden er zullen achterlaten. Bij warm weer kan er ook geuroverlast zijn. Geblaf van honden kan verder als hinderlijk worden ervaren.”

Rik Pets neemt akte van de adviezen, maar wil de plannen zeker nog niet begraven. “Ik wil tweehonderd procent blijven gaan voor een bijkomende hondenweide”, aldus Pets. “De locatie aan de Dungelhoeff heeft zeker ook zijn voordelen. Het is sowieso een van de weinige beschikbare stukken grond nabij het centrum. Binnen het schepencollege gaan we alles nog eens rustig op een rijtje zetten. Voor we een beslissing nemen, organiseren we ook een bevraging bij de naaste omwonenden.”