Oproep om Bakkerstoren vrij te maken lijkt vergeefse moeite

De voormalige viswinkel Schöller werd recent gesloopt. De voorgevel van de nieuwbouw zal een quasi exact kopie worden van de oude gevel. De Bakkerstoren staat rechts van de werf.
RV De voormalige viswinkel Schöller werd recent gesloopt. De voorgevel van de nieuwbouw zal een quasi exact kopie worden van de oude gevel. De Bakkerstoren staat rechts van de werf.
Liers gemeenteraadslid Tom Claes van oppositiepartij Groen-Lier&Ko roept op om de historische Bakkerstoren aan de Vismarkt opnieuw helemaal vrij te maken. Die oproep lijkt echter een slag in het water.

De Bakkerstoren – ooit nog een stadsgevangenis – dateert van 1393. In 1959 werd vlak naast de toren viswinkel Schöller opgetrokken. Vreemd genoeg werd die winkel ook gedeeltelijk vóór de toren geplaatst. Nu het oude pand van Schöller moet wijken voor een nieuwbouwproject is er volgens Tom Claes een unieke kans om een “historische vergissing” recht te zetten. Claes zou graag hebben dat de Bakkerstoren straks weer helemaal zichtbaar is, maar dat strookt niet met de plannen voor de nieuwbouw.

Zo was de situatie tot voor kort.
RV Zo was de situatie tot voor kort.

In die plannen is namelijk voorzien dat de voorgevel van het nieuwe gebouw een quasi exacte kopie wordt van de originele gevel, dit om het beschermde stadsgezicht te bewaren. De bouwheer stelde overigens destijds zélf voor om de Bakkerstoren vrij te maken, maar het Vlaamse Agentschap Onroerend Erfgoed zag dat om één of andere reden niet zitten. Binnen het schepencollege merkt men op dat in het najaar van 2018 enkel de eigenaar van de Bakkerstoren een bezwaarschrift indiende tegen het project en dat de vraag van raadslid Claes wel rijkelijk laat komt. De kans dat de plannen nu alsnog zouden worden bijgestuurd, is quasi onbestaande.