Opgepast met vuur in Kesselse Heide en Kruiskensberg

Door de aanhoudende droogte en hitte zijn er op Vlaams niveau al verschillende maatregelen genomen om brandgevaar en risico's voor inwoners of publiek bij evenementen te beperken. In natuurgebieden zoals provinciaal domein Kesselse Heide en het bosgebied Kruiskensberg in Bevel is nu code rood van kracht voor brandgevaar.


Burgemeester Frank Boogaerts en korpschef Werner Cazaerck vragen aan iedereen om voorzichtig om te springen met vuur. "Let op bij het aansteken van de BBQ en gooi geen brandende sigaretten in bermen of parken. Wees bij de openbare BBQ op de evenementenweide ook voorzichtig, zorg er goed voor dat alles gedoofd is wanneer je weer vertrekt. Elk vonkje kan momenteel leiden tot brand, zelfs in het kleinste groenperkje. De dienst Noodplanning van de provincie Antwerpen vraagt om het rook- en vuurverbod te respecteren en kinderen altijd in de gaten te houden. Merk je rookontwikkeling op of zie je vuur? Verwittig onmiddellijk de brandweer op het nummer 112", luidt het nog. (WAE)