Natuurgebied Babbelbeekse Beemden breidt uit tot 8 hectare dankzij aankoop van 2 valleibosjes

Natuurgebied Babbelbeekse Beemden
Natuurpunt Oude Spoorweg Natuurgebied Babbelbeekse Beemden
Natuurpunt is officieel eigenaar van twee valleibosjes in de Bremstraat in Lier. Hiermee breidt het natuurgebied Babbelbeekse Beemden in Duffel-Lier, onderdeel van het erkende natuurreservaat Grote Boshoek, uit met bijna 40 are, waardoor de totale oppervlakte van dit deelgebied nu net over de 8 hectare ligt.

“Op zich is 40 are niet spectaculair groot, maar het is wel een belangrijke aankoop want het zijn de twee eerste perceeltjes die Natuurpunt in dit deel stroomafwaarts in de Babbelbeekvallei kan aankopen en definitief beschermen”, zegt Johan Asselberghs, conservator van de Babbelbeekse Beemden en ondervoorzitter van de plaatselijke afdeling Oude Spoorweg. “Hiermee is een belangrijk puzzelstukje gelegd in de realisatie van de natte natuurverbinding tussen de Nete en het Lachenenbos en de bescherming van de Babbelsebeekvallei. Het belang is hiervan niet te onderschatten. Ze hebben een belangrijke waterbergende functie, waardoor wijken zoals de Beunt in Duffel het volledig droog houden bij hevige buien. Het water dat door dit gebied stroomt, wordt bovendien langdurig vastgehouden waardoor de sponsfunctie kan herstellen als middel tegen de droogte. De perceeltjes die we kochten hebben ook een unieke voorjaarsflora, dat toonde een planteninventarisatie dit voorjaar aan.”

Bosaanplant

“Door de eerder uitgevoerde houtkap met zware machines zal op de gekochte percelen herstel nodig zijn. Maaiwerken zijn zowel nodig voor de aanplant van het bos als voor het herstel van de aanwezige voorjaarsflora. We zullen de twee percelen opnieuw bebossen met inheemse soorten die goed overstromingen verdragen. De bosaanplant willen we samen met de buurt doen met een planthappening, waarschijnlijk op 14 of 15 november, onder voorbehoud dat deze coronaproof kan plaatsvinden. We zullen alle buurtbewoners, de stad Lier en gemeente Duffel hiervoor uitnodigen. Op die manier kunnen ze mee vorm geven aan de uitbreiding van dit natuurgebied.”

Giften

Voor de aankoop kreeg Natuurpunt subsidies van Vlaanderen, maar die dekken niet de volledige kostprijs van de aankoop. “Voor het grootste deel van de aankoop moet onze Natuurpuntafdeling zelf de nodige fondsen trachten te verwerven. Giften zijn daarom meer dan welkom. Vanaf 40 euro is dit fiscaal aftrekbaar.” Storten mag op rekeningnummer van Natuurpunt, Coxiestraat 11, 2800 Mechelen, BE56293021207588 met vemelding “gift Babbelbeekse Beemden, nr 3703”.