Man (57) licht 'vriend' op voor 30.000 euro

Een 57-jarige man uit Lier stond gisteren terecht voor oplichting. "Hij stak een hardwerkende zelfstandige in de rug. En het was geen oppervlakkige snijwonde maar een diepe steekwonde", vatte aanklager Philippe Van Ingelgem de feiten samen.


De vijftiger schreef in totaal ruim dertigduizend euro over van de bankrekening van zijn vriend naar die van zichzelf. Hij deed dat over een periode van twee jaar. "De man had door te veel werk zelf geen tijd meer voor de administratieve rompslomp van zijn logistiekbedrijf", ging Van Ingelgem verder. "Beklaagde bood aan om in ruil van een onbezoldigde vriendendienst dat werk op zich te nemen."


De vijftiger deed de overschrijvingen maar zijn vriend moest deze wel nog ondertekenen. Af en toe verving hij op de overschrijvingen de rekeningnummer van zijn leveranciers door die van hem. Beklaagde kwam op zitting de feiten toegeven. "Ik deed het om mijn schulden af te betalen", klonk het. Schulden die hij had opgelopen na het afsluiten van een woonlening, kort voor hij betrokken raakte bij een arbeidsongeval waarbij hij invalide geraakte.


Hij stelde tot slot op zitting voor om zijn toekomstige erfenis van zijn moeder ter beschikking te stellen voor het terugbetalen van zijn aangerichte schade.


Naast een schadevergoeding riskeert hij strafrechtelijk tot slot een celstraf van twee jaar effectief alsook een geldboete van 2.000 euro op. "Gelet op zijn strafregister vragen wij of het mogelijk is om de straf met uitstel op te leggen", besloot de raadsvrouw van de vijftiger. Wat de rechter beslist, weten we op 4 januari. (TVDZM)