Leerlingen gaan handel drijven in Gran Canaria

De leerlingen met hun geselecteerde producten.
Foto Marc Aerts De leerlingen met hun geselecteerde producten.
Vijftien leerlingen van het vierde middelbaar Economie en Handel van het Sint-Gummaruscollege nemen vandaag het vliegtuig naar Gran Canaria om er een uniek project op te starten. "Wij gaan vier typische Belgische producten voorstellen", zeggen de leerlingen.

"We hebben gekozen voor frillers, dat zijn leuke accessoires voor schoenen. Ontwerpster Elisa Mol heeft ze ons aan aankoopprijs aangeboden. Ook de bekende Antwerpse Handjes, Cuberdons en Smart Games, meer bepaald gezelschapsspelletjes stellen we ginder voor", vertellen Siham Ghazaoui en Justine Wolfs, beiden 15 jaar, enthousiast. "Het gaat om producten die er nog niet zijn volgens ons onderzoek. Wij gaan ginder letterlijk op de markt tussen het volk staan en vragen wie interesse in onze producten zou kunnen hebben. Wij praten Engels maar Spaanse leerlingen zullen de vertalingen doen. We verblijven acht dagen bij gastgezinnen en volgend schooljaar trekken nog eens 15 leerlingen naar Gran Canaria om ons project verder te zetten", vertellen Siham en Justine.


De leerkrachten Evelien Leysen en Eva Peeters begeleiden het project. "Het gaat om een Europees project en onze leerlingen gaan ook naar Denemarken en Oostenrijk waar ook scholen meewerken. Het Sint-Gummaruscollege neemt voor de eerste keer deel aan het K2 project Erasmus +. Ondanks strenge selectiecriteria behaalden wij 91%", zeggen de leerkrachten fier. (WAE)