Leer je buren beter kennen via online netwerk Hoplr

Buurtnetwerk Hoplr is ook in Lier actief.
Foto rv Buurtnetwerk Hoplr is ook in Lier actief.
Het online buurtnetwerk Hoplr is sinds kort in Lier actief. Het Lierse stadsbestuur zal het platform weldra ook gaan inzetten om zorgzame buurten te creëren en gericht met mensen uit bepaalde stadsdelen te communiceren.

Hoplr is een online netwerk waar buren elkaar kunnen leren kennen. Verder kunnen mensen langs deze weg hulp vragen of aanbieden aan mekaar. Iedereen in Lier en deelgemeente Koningshooikt kan aansluiten bij Hoplr. De stad zelf zal zich binnenkort ook meer en meer op Hoplr bewegen. Via Hoplr wil de stad gericht kunnen communiceren met bepaalde buurten en de sociale cohesie helpen versterken.

Hoplr deelde Lier op in negen delen en op basis van zijn adres wordt de geïnteresseerde Lierenaar toegewezen aan een bepaalde buurt. Eind 2019 kregen alle inwoners van de Pallieterstad een brief met een Hoplr aanmeldcode en praktische informatie in de bus. Ook zonder deze code kan u zich registreren op www.hoplr.be. Er worden tevens enkele infosessies georganiseerd omtrent Hoplr: op donderdag 16/1 in het stadskantoor (om 19 uur), op maandag 10 februari in dienstencentrum De Waaier (om 14 en 19 uur) en op maandag 2 maart in dienstencentrum Het Schoppeke (om 14 uur).